Tôi sử dụng Nokia 6300, xin hỏi có thể cài đặt phần mềm từ điển Anh - Việt không? Cài đặt thế nào?

 |  Xem: 2.557  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/10/2008 - 10:06  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn có thể cài từ điển Anh - Việt với dung lượng khoảng 18.000 từ. Bạn download phần mềm trên tại địa chỉ http://www.ledmobile.net. Để cài đặt vào ĐTDĐ, bạn cần có phụ kiện như đầu đọc thẻ hay cáp USB, bạn chỉ việc chép file *.jar vào trong máy, sau đó mở file này lên là sử dụng được...
Ngày gửi: 20/10/2008 - 10:08
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Nokia 6300 Black
650.000 ₫
Nokia 6300 Brown
650.000 ₫
Nokia 6300 White
549.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)