Cách cài Game ,Ứng dụng cho iphone 3G? Ai biết tư vấn?

 |  Xem: 45.241  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/11/2008 - 13:11  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Thường Có 3 cách cài

1.Dùng chương trình chép ứng dụng trực tiếp vào iPhone
Thường Thư mục *.app (Thường phải set thuôc tính 0755,0777 tùy chương trình)
Chương trình như Win SCP,iPhone Browser,...

2.Cài từ Itune vào iphone
Vào itune Store down các phần mềm Free về máy tính trước(Cần ID Apple)
Kết nối Cáp,Sync ứng dụng qua iphone bằng Itune(Cần C**** Mobile Installer)

3. Cài Trực tiếp từ iphone (Cần Wifi)
Dùng các chương trình có sẳn trên iphone cài
App Store kiếm phần mềm có chữ FREE cài (Cần ID Apple )
Cydia (Có thể add thêm Source vào và cài)
Installer (Có thể add thêm Source vào và cài)
Ngày gửi: 18/11/2008 - 13:14
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(9 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)