Cách sao lưu danh bạ và chép vào 1 máy iPhone khác? Bạn nào có cách tư vấn cho mình?

 |  Xem: 5.404  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/11/2008 - 13:22  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Cách 1
Dùng Itune syn contact ra Outlook, Rùi syn lại vào máy mới

Cách 2
Vào đường dẫn private/var/root/libary/AddressBook. Copy 2 file trong addressbook đó. Restore xog thì chép ngược lại set 777 là ok
Chúc may mắn!
Ngày gửi: 18/11/2008 - 13:25
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Apple iPhone 16GB
700.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)