Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
3 thành viên trả lời
chocolatenong gofreedom Yasuo Thánh Chém Trả lời cuối cùng: 26/12/2008
Thành viên tích cực nhất

Thủy Ngô

3 lượt cảm ơn

Huyền Chung

1 lượt cảm ơn

T.Tuấn A.Anh

1 lượt cảm ơn

loan thuy

1 lượt cảm ơn

tan leminhtancr

1 lượt cảm ơn

Từ khóa liên quan
Samsung
 • Hot
 • Giảm giá
 • Mới

   HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GPRS CHO DÒNG MÁY SAMSUNG

   Chocolate nóng 26/12/2008 - 13:36

   Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
   91215
   Trả lời (3)

   Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

   Chocolate nóng

   26/12/2008 - 13:53
   Nhóm 1: A610, C100, C130, C160, C170, C200, C230, C250, C260, C300, D410, E310, E415, E600, E715, E710, M600, P510, X120, X140, X160, X200, X210, X300, X400, X430, X458, X480, X510, X520, X530, X610, S200, S300, V200, V208, X168

   Tiếng Anh

   Vào Menu/ Fun box/ Wap Browser/ Setting: Chọn 1 cấu hình có sẵn.

   · Profile name: VM

   · Home URL: http://tgm.wap.in

   · Security: chọn non-secure

   · Bearer: chọn GPRS

   · IP address: 192.168.233.10

   · User name: để trống

   · Password: để trống

   · APN: v-wap

   Sau đó bấm Save (góc trái màn hình), trong phần Setting sẽ có cấu hình VM được đánh dấu chọn. Hướng dẫn KH thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi bật lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/Funbox/ Wap browser/ Homepage.

   Tiếng Việt

   Vào Menu/ Giải trí/ Trình duyệt Wap/ Cài đặt: Chọn 1 cấu hình có sẵn.

   · Tên cấu hình: VM

   · Trang chủ: http://tgm.wap.in

   · Bảo mật : chọn Không an toàn

   · Kênh: chọn GPRS

   · Địa chỉ IP: 192.168.233.10

   · Tên người dùng: để trống

   · Mật mã: để trống

   · APN: v-wap

   Sau đó bấm Lưu (góc trái màn hình), trong phần Cài đặt sẽ có cấu hình VM được đánh dấu chọn. Hướng dẫn KH thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi bật lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/ Giải trí/ Trình duyệt Wap/ Trang chủ.


   Nhóm 2: D820, E100, E330, E338, E630, E700, E800, E810, X100, X260, X460, X540, X600, X640, S500, E638 (Chú ý : E638 KH vào mục trò chơi, vì không có chữ Fun box)


   Tiếng Anh

   Vào Menu/ Fun box/ WWW Service/ Proxy Setting: Chọn 1 cấu hình có sẵn.

   · Proxy name: VM

   · GSM setting: ko nhập

   · GPRS setting: bấm phím OK để sửa

   - Gateway:

   IP address: 192.168.233.10

   IP port: 9201 (Riêng SS X540, Cổng IP: 8080)

   - APN: v-wap

   - Login ID: để trống

   - Password: để trống

   Sau đó chọn Save (góc trái màn hình)

   · Home URL: http://tgm.wap.in

   · Bearer: chọn GPRS only

   Chọn Save (góc trái màn hình) để lưu lại cấu hình vừa tạo. Trở về mục WWW Service chọn Current proxy (dưới mục Proxy settings) di chuyển xuống đến cấu hình VM, bấm Select (góc trái màn hình). Thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi khởi động lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/ Fun box/ WWW Service/ Homepage.

   Tiếng Việt

   Vào Menu/ Giải trí/ Dịch vụ Wap/ Cài đặt Proxy: Chọn 1 cấu hình có sẵn.

   · Tên Proxy: VM

   · Cài đặt GSM: ko nhập

   · Cài đặt GPRS: bấm phím OK để sửa

   - Cổng:

   Địa chỉ IP: 192.168.233.10

   Cổng IP: 9201 (Riêng SS X540, Cổng IP: 8080)

   - APN: v-wap

   - Tên truy cập: để trống

   - Mật mã: để trống

   Sau đó chọn Save (góc trái màn hình)

   · Trang chủ: http://tgm.wap.in

   · Kênh: chọn Chỉ dùng GPRS

   Chọn Lưu (góc trái màn hình) để lưu lại cấu hình vừa tạo. Trở về mục Dịch vụ Wap chọn Proxy hiện thời (dưới mục Cài đặt Proxy) di chuyển xuống đến cấu hình VM vừa tạo, bấm Chọn (góc trái màn hình). Thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi khởi động lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/ Giải trí/ Dịch vụ Wap/ Trang chủ.

   Nhóm 3: D500, D510, D600, D900, D908, E250, E350, E360, E370, E640, E690, E760, E890, M610[U1] , X650, X670, X700, P730

   Chú ý: Riêng máy M610 sẽ nhận cấu hình tự đồng của D500. Tức là nếu muốn nhận cấu hình tự động sẽ là:

   soạn GPRS D500 gửi 191

   Hệ thống trả tin nhắn về lưu KH lưu lại tin này, Tắt máy khởi động lại để hoàn tắt cài đặt


   Tiếng Anh

   Vào Browser/ Profile settings: Chọn 1 cấu hình có sẵn.

   · Profile name: VM

   · Home URL: http://tgm.wap.in

   · Bearer: chọn GPRS only

   · Proxy: chọn Disable

   · GPRS setting: bấm phím OK để sửa:

   Bỏ qua các mục còn lại tìm luôn mục

   APN: v-internet

   Login ID: để trống

   Password: để trống

   Sau đó chọn Save (góc trái màn hình).

   · GSM setting: bỏ qua

   Bấm Save (góc trái màn hình) để lưu lại cấu hình vừa tạo. Trở về mục Browser/ Current proxy (dưới mục Profile settings) di chuyển xuống đến cấu hình VM, bấm Select (góc trái màn hình). Thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi khởi động lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/ Browser/ Homepage.

   Tiếng Anh

   Vào Trình duyệt/ Cài đặt cấu hình: Chọn 1 cấu hình có sẵn.

   · Tên cấu hình: VM

   · Trang chủ: http://tgm.wap.in

   · Kênh: chọn chỉ dùng GPRS

   · Proxy: chọn Tắt

   · Cài đặt GPRS: bấm phím OK để sửa:

   Bỏ qua các mục còn lại tìm luôn mục

   APN: v-internet

   Tên truy cập: để trống

   Mật mã: để trống

   Sau đó chọn Lưu (góc trái màn hình).

   · Cài đặt GSM : bỏ qua

   Chọn Lưu (góc trái màn hình) để lưu lại cấu hình vừa tạo. Trở về mục Trình duyệt/ Cấu hình hiện tại (dưới mục Cài đặt cấu hình) di chuyển xuống đến cấu hình VM vừa tạo, bấm Chọn (góc trái màn hình). Thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi khởi động lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/ Trình duyệt/ Trang chủ.

   Nhóm 4: D520, D830, E570, E770, E870, X820, X660, X680, E300


   Vào Browser ( Trình duyệt)/ Browser settings (Cài đặt trình duyệt) / Option (Tùy chọn)/ Add new ( Thêm mới):

   · Profile name (Tên cấu hình ) : VM

   · Home URL( Trang chủ): http://tgm.wap.in

   · Proxy : bỏ trống ( không tích vào ô vuông)

   · Bearer( Kênh) : chọn GPRS

   · Bỏ qua các mục còn lại tìm luôn đến mục:

   · Advance setting( cài đặt nâng cao):

   APN: v-internet

   Login ID: để trống

   Password: để trống

   Sau đó chọn Save ( Lưu) (góc trái màn hình).

   Bấm Save ( Lưu) (góc trái màn hình) để lưu lại cấu hình vừa tạo.

   Chọn VM >> chọn Active ( Mở/ Bật). Thấy có dấu chọn bên cạnh VM là được

   Thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi khởi động lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/ Browser (Trình duyệt) / Homepage ( Trang chủ ) . Hoặc bấm vào phím có chữ OK/i

   Nhóm 5: X490, E840


   Vào Setting (cài đặt) / Internet/ Profile setting (cài đặt cấu hình)

   Profile name (tên cấu hình): VM

   Home URL( Trang chủ): http://tgm.wap.in

   Bearer (sóng mang): GPRS only

   Proxy use: Disable ( tắt/ không))

   GPRS Setting (cài đặt GPRS):

   § APN: v-internet

   § ID (tên truy cập): bỏ trống

   § Password (mật mã): bỏ trống

   Bấm Back (trở về) 2 lần, chọn Current profile (Cấu hình hiện tại - ngay dưới Proflie Setting), di chuyển đến VM à ok

   Thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi khởi động lại. Truy cập bằng cách vào Menu/ Browser (trình duyệt)/ Homepage (trang chủ). Hoặc bấm vào phím có chữ OK/i

   Nhóm 6: E720


   1.Vào Browser/ Wap Profile: Chọn 1 cấu hình bất kỳ. Vào Options:

   2. Chọn Edit profile

   · Profile name (Tên cấu hình ) : VM

   · Home URL( Trang chủ): http://tgm.wap.in

   · Proxy : bỏ trống ( không tích vào ô vuông)

   · Bearer( Kênh) : chọn GPRS

   · Bỏ qua các mục còn lại tìm luôn đến mục:

   · Advance setting (Cài đặt nâng cao):

   APN: v-internet

   Login ID: để trống

   Password: để trống

   Sau đó chọn Save (Lưu) (góc trái màn hình).

   1. Chọn Active để kích hoạt cấu hình đó.

   Thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi khởi động lại. Truy cập bằng cách vào Menu/ Browser (trình duyệt)/ Homepage (trang chủ). Hoặc bấm vào phím có chữ OK/i

   Nhóm 7: Samsung V205

   Tiếng Việt

   Bấm lệnh * # 8 7 9 2 7 # : sẽ thấy xuất hiện màn hình Setting:

   Chọn Profile1

   1. Profile name: VM (Tắt T9 :bằng phím trên cùng bên phải)

   2. Hompage URL: http://tgm.wap.in

   3. Security: Non-secure

   4. IP address: 192.168.233.010 (dấu "." bấm phím #)

   5. Bearer: GPRS

   6. User name: để trống

   7. Password: để trống

   8. APN: v-wap

   Bấm Lưu rồi quay về màn hình chính tắt nguồn bật lại rồi truy cập bằng cách:

   - Bấm Menu / Fun box / T-Zone

   Tiếng Anh

   Bấm lệnh * # 8 7 9 2 7 # : sẽ thấy xuất hiện màn hình Cài đặt

   Chọn Cấu hình 1

   1. Tên profile: VM (Tắt T9 : phím trên cùng bên phải)

   2. Trang chủ: http://tgm.wap.in

   3. Bảo mật : Không bảo mật

   4. Ðịa chỉ IP : 192.168.233.010 (dấu "." bấm phím #)

   5. Kênh: GPRS

   6. Tên truy cập: để trống

   7. Mật mã : để trống

   8. APN: v-wap

   Bấm Lưu rồi quay về màn hình chính tắt nguồn bật lại rồi truy cập bằng cách:

   Menu / Hộp giải trí / T-Zone

   Nhóm 8: Samsung Z510

   Browser / Browser setting / chon 1 cau hinh bat ki / Add new connection:

   * Set name: VM
   * Access name: v-internet
   * Auth type: normal
   * User ID: bỏ qua
   * Pass: bỏ qua
   * Protocol: chon HTTP
   * Home URL: http://tgm.wap.in
   * Gateway address: 0.0.0.0
   * Secure: off
   * Linger time: 180

   Bấm Save, option, save

   Thấy VM có dấu tích là được

   Hướng dẫn khách hàng tắt nguồn bật lại rồi truy cập bằng cách:

   Menu / Browser / Home

   Nhóm 9: Samsung Z400

   Menu / setting /connectivity/ conection / nhấn option / chọn new

   1.Set name: VT

   2.Access name: v-internet

   3.Authentication: Normal

   4.Username:

   5.Passwords:

   6.Protocol: http

   Proxy IP: 0.0.0.0

   Port: 8080

   7.Home URL: http://tgm.wap.in

   8.Advance setting: không tích

   Chọn Save.

   Menu /setting/ application setting / VOD / chọn VT

   Hướng dẫn khách hàng tắt nguồn bật lại

   Truy cập: Menu / Web / máy hỏi chọn Yes

   Nhóm 10: Samsung Z360

   Menu / O2 / Browser setting / nhấn Option / New:

   Set Name: VM

   Access Name: v-internet

   Authentication: Normal

   Protocol: chọn http

   Home URL: http://tgm.wap.in

   Gateway address: 0.0.0.0

   Secure Connection: off

   Liger time: 300

   Advanced setting: bỏ dấu tích

   Chọn Save

   Từ VM Bấm Option chọn Select (thấy VT có dấu tròn đen bên trái là được)

   Truy cập: Menu / O2 / Home

   Nhóm 11: Samsung S400i

   Vào Setting\ I-mode Setting\ chọn một Profile trống:

   1. Profile name: Vm

   2. Proxyport: 8080

   3. Proxyhost: 192.168.233.10

   4. Home URL: http://tgm.wap.in

   5. Mail URL:

   6. MMS URL:

   7. APN: v-wap

   8. User ID:

   9. User password:

   Cuối cùng chọn: Save.

   Lưu ý: một số máy sẽ y/c nhập mã pin: có thể nhập 8 số 0, nếu không đúng có thể ktra mã pin bằng cách: *2767#, hoặc *2878#

   Truy cập: I-mode / Home

   Nhóm 12: Samsung U600, J600, D800

   Browser / Browser setting / option/ Add new connection:

   * Profile name: VM
   * Home URL: http://tgm.wap.in
   * Proxy: bỏ tích
   * Bỏ qua các mục còn lại chọn đến
   * Bearer: GPRS
   * Advanced settings:

   APN: v-internet

   Bấm Save

   Bấm Option >> Save

   Từ VM bấm Option >> Activate

   Hướng dẫn khách hàng tắt nguồn bật lại rồi truy cập bằng cách: Menu / Browser / Home

   Nhóm 12: Samsung U600.J600,D800

   Trình Duyệt / Cài đặt Trình duyệt / Lựa chọn/ Thêm kết nối:

   * Tên Cấu hình: VM
   * Trang chủ: http://tgm.wap.in
   * Proxy: bỏ tích
   * Bỏ qua các mục còn lại chọn đến
   * Kênh: GPRS
   * Cài đặt nâng cao:

   APN: v-internet

   Bấm lưu

   Bấm Lựa chọn >> lưu

   Từ VM bấm Lựa chọn >> Bật

   Hướng dẫn khách hàng tắt nguồn bật lại rồi truy cập bằng cách: Menu / Trình duyệt / Trang chủ

   Nhóm 13: Sam sung I300

   1. Từ Menu chính chọn the Start

   2. Chọn Settings → More → Data Connections.

   3. Bấm Menu rồi chọn Edit Connections → GPRS Connections.

   4. Bấm Menu chọn Add.

   Nhập các thông tin sau:

   • Description: VM.

   • Connects to: internet

   • Access point: v-internet

   • User name: bỏ trống

   • Password: bỏ trống

   • Primary DNS: bỏ qua

   • Secondary DNS: bỏ qua

   • IP address: bỏ qua

   Bấm Save để lưu lại cấu hình vừa cài đặt

   Chọn VM bấm Done

   Hoàn thành việc cài đặt hướng dẫn khách hàng tắt nguồn bật lại rồi truy cập

   Nhóm 14: SAMSUNG I600

   May I600 cho phep duyet web rat tot

   1. Chon Start

   2. Settings → More... → Connections

   → GPRS Authentication: Chon PAP >> Done

   àGPRS   3. Bam Menu >> Add.

   • Description: VM

   • Connects to: Internet

   • Access point: v-internet

   • User name: bo qua

   • Password: bo qua

   Bo qua cac muc con lai chon Done

   Hoan thanh viec cai dat >> huong dan khach hang tat nguon bat lai roi truy cap bang cach:

   Internet >> Menu >> Address: nhap trang Web

   Nhóm 15: D500 China Mobile (Samsung)


   More/ conectivity/ Datacomm/ Chọn 1 cấu hình bất kỳ:

   1. Profile name: V

   2. APN: v-wap

   3. User name:

   4. Pass words:

   Nhấn Back ra Menu và di chuyển đến Internet

   chọn Network Setting/ Data GPRS:

   chọn mục 2. Edit active setting

   1. Profile name: VM

   2. Hompage: http://tgm.wap.in

   3. IP address: 192.168.233.10

   4. IP Port: 9201

   5. User name:

   6. Pass words:

   7. Data account: Chọn GPRS Account/ chọn V

   Nhấn Back chọn 1. Active network setting.

   Nhấn Back về mà hình chính.

   Truy cập: chọn Internet/ Homepage

   Nhóm 16: Samsung F200


   Menu / Cài đặt (Setting) / Cài đặt kết nối (Connection setting) / nhấn Lựa chọn (Options) / chọn Thêm mới (Add new):

   1.Profile name (Tên cấu hình): VT

   2.Home URL (Trang chủ): http://tgm.wap.in

   3.Proxy : bỏ trống (không tích vào ô vuông)

   4.Bearer (Kênh) : chọn GPRS

   Bỏ qua các mục còn lại tìm luôn đến mục:

   5.Advance setting (cài đặt nâng cao):APN: v-internet

   Sau đó chọn Save 2 lần để lưu cấu hình vừa tạo.

   Quay ra màn hình chính:

   Menu / Trình duyệt (Browser) / Cài đặt trình duyệt (Browser setting) / Hồ sơ trình duyệt (Browser profile): Chọn VT chọn Bật.
   Đọc thêm
   1 người đã cảm ơn bình luận này. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm

   ngoc thinh

   07/05/2013 - 13:33

   Chị ơi cho em hỏi con sam sung sch-w780 vao mạng như thế nào chị nhỉ?

   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm

   Yasuo Thánh Chém

   22/06/2016 - 14:51
   máy gt-c3303i thì sao
   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm