Hỏi cách Hard Reset iPhone

 |  Xem: 26.115  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 31/03/2009 - 16:40  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn có thể làm theo video hướng dẫn này nhé video hướng dẫn

https://www.youtube.com/watch?v=zFfT5iJkPeQ


Mời bạn ghé thăm: Halobuy
Ngày gửi: 10/04/2014 - 17:56
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Dopod 830 / 818 Pro (HTC Prophet)
Liên hệ gian hàng...
Asus P565
Liên hệ gian hàng...
Palm Centro CDMA (Black)
Liên hệ gian hàng...