Hướng dẫn sử dụng máy ảnh KTS Canon IXY digital 95 IS?

 |  Xem: 6.660  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/07/2008 - 21:08  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

IXUS hay IXY chỉ là sự khác biệt về khu vực phân phối của sản phẩm mà thôi, nên bạn có thể sử dụng chung sách hướng dẫn này:
PowerShot SD850 IS / DIGITAL IXUS 950 IS Camera User Guide Advanced

Bạn có thể download từ đường link này.
http://support-vn.canon-asia.com/contents/VN/EN/0900991903.html

http://gdlp01.c-wss.com/gds/0900009920/PSSD850ISIXUS950ISCUGba_EN.pdf

http://gdlp01.c-wss.com/gds/0900009924/PSSD950IS_IXUS960IS_CUG_EN.pdf
Ngày gửi: 18/07/2008 - 21:08
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Canon IXY DIGITAL 95 IS (PowerShot SD790 IS / IXUS 90 IS) - Nhật
Liên hệ gian hàng...
Canon IXUS 85 IS (PowerShot SD770 IS / IXY DIGITAL 25 IS) - Châu Âu
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)