Đèn flash SB - 26

Xin hỏi các bác, đèn flash SB - 26 có dùng cho máy kỹ thuật số nikon D 90 được không?
 |  Xem: 1.556  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 09/08/2010 - 11:16  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Được, đánh tốt với mode A. Sáng đều và đẹp, chỉ thua SB 700 ở chỗ TTL

Ngày gửi: 09/06/2013 - 21:08
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Sandisk Compact Flash 1GB
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)