Ai biết đồ bơi cho Canon EOS 5D Mark II không?

 |  Xem: 232  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 31/05/2009 - 23:43  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

SUBAL CD5MII được xem là bộ "đồ bơi" cho Canon EOS 5D Mark II với thiết kế cứng cáp, chịu và đập và có thể chụp ảnh ở độ sâu 70 m.
Ngày gửi: 31/05/2009 - 23:44
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)