Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy chiếu Sharp

# Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy chiếu XG-MB55/65/67X & X-L
http://thienminh-sharp.com.vn/uploads/FCKeditorHuong_dan%20XG-MB65X.doc

# Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy chiếu XR-10/20 X/S-L

http://thienminh-sharp.com.vn/uploads/FCKeditorHuong_dan_XR___10S_20S.doc
 |  Xem: 8.706  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 28/03/2008 - 10:43  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Hy vọng tài liệu này có ích với mọi người
Ngày gửi: 28/03/2008 - 10:51
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Sony VPL-EX5
12.896.000 ₫
TOPEX 250
8.390.000 ₫
H-PEC 9400
5.270.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)