Hỏi về việc hưởng chế độ thai sản đầy đủ theo luật lao động bên công ty mới ?

Tôi làm ở 1 công ty TNHH được khoảng hơn 1 năm thì công ty chuyển sang thành công ty 100% vốn nước ngoài.Theo thâm niên làm việc là được 2 năm nhưng tại công ty mới chỉ co 6-7 tháng cho đến ngày tôi nghỉ thai sản.Vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản đầy đủ theo luật lao động bên công ty mới không? Tôi có đóng bảo hiểm đầy đủ suốt thời gian làm việc 2 năm.
 |  Xem: 2.842  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 13/09/2008 - 15:21  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Theo khoản 2 Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Như vây, bạn đã đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ trong suốt 2 năm trước khi sinh, nên bạn hoàn toàn được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.
Ngày gửi: 13/09/2008 - 15:24

http://www.vatgia.com/hoidap/4490/111436/xin-hoi-ve-che-do-thai-san-cua-lao-dong-nu-co-dong-bhxh.html

Bạn ơi tôi cũng đang thắc mắc như bạn này, bạn xem có thể trả lời giúp tôi được ko?

Ngày gửi: 14/06/2012 - 21:31
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)