Em muốn hỏi về cách tính làm thêm giờ vào ban đêm ?

Em muốn hỏi về cách tính làm thêm giờ vào ban đêm. Công ty của em là công ty TNHH FCC, 100% vốn của Nhât, Em làm thêm giờ Ca3 vào tối thứ bảy bắt đàu làm từ 22h30 tối thứ 7 đến 6h sáng ngày Chủ nhật,vậy thời gian như trên em được tính thời gian làm thêm là 180%(theo tối ngày thứ 7) hay là 200%(Theo ngày chủ nhât.
 |  Xem: 3.482  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 01/10/2008 - 11:47  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Căn cứ Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 114/2003/NĐ-CP ngày 31/12/2002 về tiền lương, chúng tôi trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Thời gian làm thêm giờ của bạn bắt đầu từ 22h30 tối thứ 7 đến 6h sáng ngày chủ nhật, trong đó ngày chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên tiền lương làm thêm giờ của bạn được tính như sau:

1. Từ 22h30 đến 24h ngày thứ 7:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm (ngày thường)


=


Tiền lương giờ thực trả


x


130%


x


150%


x


Số giờ làm việc vào ban đêm

2. Từ 0h đến 6h sáng ngày chủ nhật:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm (ngày nghỉ hàng tuần)


=


Tiền lương giờ thực trả


x


130%


x


200%


x


Số giờ làm việc vào ban đêm
Ngày gửi: 01/10/2008 - 11:49
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)