Ai thanh toán tiền chữa trị tai nạn lao động?

Tôi làm việc tại một doanh nghiệp và đã tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được hơn 7 tháng. Vừa qua, tôi bị tai nạn lao động trong khi làm việc, đã đi khám, chữa trị và có đầy đủ các giấy tờ, hóa đơn thuốc. Như vậy, tôi cần làm gì để được bảo hiểm xã hội thanh toán các khoản tiền khám, chữa bệnh?
 |  Xem: 3.942  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 11/04/2009 - 16:33  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Theo khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động phải chịu toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị xong cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.

Người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nếu doanh nghiệp chưa tham gia loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì người sử dụng lao động phải trả cho người lao động một khoản tiền ngang với mức quy định trong Điều lệ Bảo hiểm xã hội.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, bạn có thể tập hợp đầy đủ hóa đơn, chứng từ về việc khám, chữa trị tai nạn lao động của mình nộp cho đơn vị để yêu cầu được thanh toán.

Bên cạnh đó khoản 1 Điều 143 Bộ luật Lao động cũng quy định như sau: Trong thời gian người lao động nghỉ việc để chữa trị vì tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, người sử dụng lao động phải trả đủ lương và chi phí cho người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 107 của bộ luật này.

Sau khi điều trị, tuỳ theo mức độ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động được giám định và xếp hạng thương tật để hưởng trợ cấp một lần hoặc hàng tháng do quỹ bảo hiểm xã hội trả.

Như vậy, doanh nghiệp của bạn phải làm thủ tục đưa bạn đi giám định y khoa xác định mức thương tổn và tiến hành các thủ tục đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội trợ cấp tai nạn lao động cho bạn.
Ngày gửi: 11/04/2009 - 16:34

tôi cũng bị tai nạn lao động khi đang làm việc, tôi đã đóng bao hiểm đước 02 năm. sau khi ra viện tôi mang toàn bộ giấy tờ liên quan đến công ty nhưng không được thanh toán, mà công ty chỉ thanh toán cho tôi chi phí ngày đầu tiên đi cấp cưú, còn các giấy tờ khác công ty bảo tôi mang ra bảo hiểm thanh toán, nhưng tôi được biết rằng TNLD không được thanh toán qua bao hiểm xã hội. Trong các giấy tờ có liên quan của tôi đều ghi tôi bị TNLD. Công ty tôi làm thế đúng hay sai?

Ngày gửi: 30/01/2013 - 11:23
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

LUẬT SƯ, LUẬT SƯ VIỆT NAM
Liên hệ gian hàng...