Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
1 thành viên trả lời
haohao22 Trả lời cuối cùng: 16/05/2014
Thành viên tích cực nhất

Binhminh5723

12 lượt cảm ơn

Trucdao.hoa

5 lượt cảm ơn

Trần Thanh Hà

2 lượt cảm ơn

Diemthuy

2 lượt cảm ơn

Hoang Long

2 lượt cảm ơn

Cách tính tiền bảo hiểm xã hội như thế nào?

Cao Minh Huy 13/09/2008 - 08:22

Chào Mõi Người! Mình rất thắc mắc mức tính tiền trợ cấp bảo hiểm XH và thủ tục nhận tiền BHXH như thế nào? rất mong mọi người giúp đỡ mình . cám ơn.
Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
18035
Trả lời (1)

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

hao

16/05/2014 - 17:22
Câu hỏi chưa rõ ràng.
Bạn muốn hỏi về số tiền đóng BHXH hay số tiền hưởng khi nghỉ hưu?
Cách tính BHXH: Theo điều 91, 92 Luật BHXH, cách tính BHXH được qui định như sau:

+ Hằng tháng người lao động đóng 5% mức tiền lương, tiền công vào quĩ hưu trí, tử tuất; từ năm 2010 trở đi cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%.

+ Hằng tháng người sử dụng lao động đóng trên quĩ tiền lương, tiền công đóng BHXH của người lao động như sau:

- Trên 3% vào quĩ ốm đau, thai sản;
- Trên 1% vào quĩ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp;
- Trên 11% vào quĩ hưu trí và tử tuất, từ năm 2010 trở đi cứ hai năm một lần đóng thêm 1% đến khi đạt mức đóng là 14%.

Người tham gia BHXH bắt buộc được hưởng các chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. Mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng BHXH.

Cách tính BHYT: Theo điều 15 điều lệ BHYT được ban hành kèm theo nghị định số 63/2005/NĐ-CP của Chính phủ qui định về BHYT bắt buộc như sau: người lao động Việt Nam làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên và HĐLĐ không xác định thời hạn trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, tổ chức; cán bộ, công chức, viên chức theo Pháp lệnh cán bộ, công chức thì mức phí đóng BHYT hằng tháng bằng 3% tiền lương, tiền công, tiền sinh hoạt phí hằng tháng và các khoản phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên nghề, thâm niên vượt khung, phụ cấp khu vực và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có), trong đó người sử dụng lao động đóng 2%, người lao động đóng 1%.

Về thời gian tham gia BHXH để khi nghỉ việc bạn được lĩnh tiền bảo hiểm, có hai trường hợp:

1. Nhận BHXH một lần đối với trường hợp bạn không đủ điều kiện hưởng lương hưu: Theo điều 55 Luật BHXH, điều 30 nghị định 152 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH qui định điều kiện bạn được hưởng BHXH một lần:

- Thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm, nhưng đủ tuổi hưởng lương hưu theo qui định khoản 1, điều 50 Luật BHXH.
- Thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm, sau 12 tháng nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng BHXH và có yêu cầu nhận BHXH một lần.
- Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

* Về cách tính tiền BHXH một lần: Theo điều 56 Luật BHXH: mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.

* Thời gian đóng BHXH có tháng lẻ dưới ba tháng không được tính, từ đủ ba tháng đến đủ sáu tháng tính là nữa năm, từ trên sáu tháng đến 12 tháng tính tròn một năm (khoản 5 điều 28 nghị định 152/2006).

Thời gian bạn đóng BHXH để được hưởng lương hưu: Theo qui định tại điều 50 Luật BHXH:

a) Bạn có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thuộc một trong các trường hợp sau:

1) Đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ.
2) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên.
3) Từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.
4) Bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

b) Trường hợp đã đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì bạn được hưởng lương hưu với mức thấp hơn khi thuộc một trong các trường hợp sau:

1) Nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên;
2) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời.

Cách tính lương hưu: Mức lương hưu hằng tháng đối với trường hợp: (a) được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được cộng thêm 3% đối với nữ, 2% đối với nam, mức tối đa bằng 75%. Còn mức lương hưu hằng tháng đối với trường hợp (b) cũng được tính như trường hợp (a), sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại điểm (a1,a2) phần 3 thì mức lương hưu giảm đi 1%. (điều 52 Luật BHXH, điều 28 nghị định 152/2006).

Ngoài ra tại điều 54 Luật BHXH còn qui định: nếu đã có thời gian đóng BHXH trên 30 năm (đối với nam) 25 năm (đối với nữ), khi bạn nghỉ hưu thì ngoài lương hưu bạn còn được nhận thêm trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần đối với số năm đóng BHXH (từ năm thứ 31 trở lên đối với nam, từ năm thứ 26 trở lên đối với nữ), cứ mỗi năm đóng BHXH được tính 0,5 tháng mức bình quân theo tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.

Theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, cách tính tiền lương hưu sẽ được tính theo công thức sau: Lương hưu = Tỷ lệ lương hưu (x) Lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu tính theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội như sau: 15 năm đầu = 45%, cộng thêm 2% (nam) hoặc 3% (nữ) cho mỗi năm tiếp theo. Lương hưu tối đa không quá 75%.

Lương bình quân (gia quyền) đóng bảo hiểm xã hội:

Toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội được h

Xếp hạng & bình luận của người hỏi

Đọc thêm
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm