Tử vi 2011 - TÂN MÃO chi tiết, xem hạn vận tốt xấu năm tân mão (2011-2012), Xem bói đầu năm, xem bói 2011.

Năm Tân Mão hứa hẹn mang đến cho bạn sự yên bình và tĩnh lặng nhiều hơn là bạn cần. Nếu bạn cũng giống như nhiều người khác, có thể bạn sẽ cảm thấy như thể năm vừa qua (Canh Dần - 2010) là một năm quay cuồng. Nhưng năm 2011 sẽ không như vậy nữa đâu, bởi vì Mẹo là tất cả những gì mà Dần không có.

Thái Ất Tử Vi - Tân Mão 2011 - Nguồn : XemTuong.Net


Xin mời quý Vị hãy chọn tuổi phù hợp để xem

Đành cho tuổi dương Nam Đành cho tuổi dương Nữ
Nam 28 tuổi-Giáp tý
Nam 40 tuổi-Nhâm tý
Nam 52 tuổi-Canh tý
Nam 64 tuổi-Mậu tý
Nam 75 tuổi-Bính tý
Nam 88 tuổi-Giáp tý
Nam 27 tuổi-Ất Sửu
Nam 39 tuổi-Quý Sửu
Nam 51 tuổi-Tân Sửu
Nam 63 tuổi-Kỷ Sửu
Nam 75 tuổi-Đinh Sửu
Nam 87 tuổi-Ất Sửu
Nam 26 tuổi-Bính Dần
Nam 38 tuổi-Giáp Dần
Nam 50 tuổi-Nhâm Dần
Nam 62 tuổi-Canh Dần
Nam 74 tuổi-Mậu Dần
Nam 86 tuổi-Bính Dần
Nam 25 tuổi-Đinh Mẹo
Nam 37 tuổi-Ất Mẹo
Nam 49 tuổi-Quý Mẹo
Nam 61 tuổi-Tân Mẹo
Nam 73 tuổi-Kỷ Mẹo
Nam 85 tuổi-Đinh Mẹo
Nam 24 tuổi-Mậu Thìn
Nam 36 tuổi-Bính Thìn
Nam 48 tuổi-Giáp Thìn
Nam 60 tuổi-Nhâm Thìn
Nam 72 tuổi-Canh Thìn
Nam 84 tuổi-Mậu Thìn
Nam 23 tuổi-Kỷ Tỵ
Nam 35 tuổi-Đinh Tỵ
Nam 47 tuổi-Ất Tỵ
Nam 59 tuổi-Quý Tỵ
Nam 71 tuổi-Tân Tỵ
Nam 83 tuổi-Kỷ Tỵ
Nam 22 tuổi-Canh Ngọ
Nam 34 tuổi-Mậu Ngọ
Nam 46 tuổi-Bính Ngọ
Nam 58 tuổi-Giáp Ngọ
Nam 70 tuổi-Nhâm Ngọ
Nam 82 tuổi-Canh Ngọ
Nam 21 tuổi-Tân Mùi
Nam 33 tuổi-Kỷ Mùi
Nam 45 tuổi-Đinh Mùi
Nam 57 tuổi-Ất Mùi
Nam 69 tuổi-Quý Mùi
Nam 81 tuổi-Tân Mùi
Nam 20 tuổi-Nhâm Thân
Nam 32 tuổi-Canh Thân
Nam 44 tuổi-Mậu Thân
Nam 56 tuổi-Bính Thân
Nam 68 tuổi-Giáp Thân
Nam 80 tuổi-Nhâm Thân
Nam 19 tuổi-Quý Dậu
Nam 31 tuổi-Tân Dậu
Nam 43 tuổi-Kỷ Dậu
Nam 55 tuổi-Đinh Dậu
Nam 67 tuổi-Ất Dậu
Nam 79 tuổi-Quý Dậu
Nam 18 tuổi-Giáp Tuất
Nam 30 tuổi-Nhâm Tuất
Nam 42 tuổi-Canh Tuất
Nam 54 tuổi-Mậu Tuất
Nam 66 tuổi-Bính Tuất
Nam 78 tuổi-Giáp Tuất
Nam 90 tuổi-Nhâm Tuất
Nam 29 tuổi-Quý Hợi
Nam 41 tuổi-Tân Hợi
Nam 53 tuổi-Kỷ Hợi
Nam 65 tuổi-Đinh Hợi
Nam 77 tuổi-Ất Hợi
Nam 89 tuổi-Quý Hợi
Nữ 28 tuổi-Giáp tý
Nữ 40 tuổi-Nhâm tý
Nữ 52 tuổi-Canh tý
Nữ 64 tuổi-Mậu tý
Nữ 75 tuổi-Bính tý
Nữ 88 tuổi-Giáp tý
Nữ 27 tuổi-Ất Sửu
Nữ 39 tuổi-Quý Sửu
Nữ 51 tuổi-Tân Sửu
Nữ 63 tuổi-Kỷ Sửu
Nữ 75 tuổi-Đinh Sửu
Nữ 87 tuổi-Ất Sửu
Nữ 26 tuổi-Bính Dần
Nữ 38 tuổi-Giáp Dần
Nữ 50 tuổi-Nhâm Dần
Nữ 62 tuổi-Canh Dần
Nữ 74 tuổi-Mậu Dần
Nữ 86 tuổi-Bính Dần
Nữ 25 tuổi-Đinh Mẹo
Nữ 37 tuổi-Ất Mẹo
Nữ 49 tuổi-Quý Mẹo
Nữ 61 tuổi-Tân Mẹo
Nữ 73 tuổi-Kỷ Mẹo
Nữ 85 tuổi-Đinh Mẹo
Nữ 24 tuổi-Mậu Thìn
Nữ 36 tuổi-Bính Thìn
Nữ 48 tuổi-Giáp Thìn
Nữ 60 tuổi-Nhâm Thìn
Nữ 72 tuổi-Canh Thìn
Nữ 84 tuổi-Mậu Thìn
Nữ 23 tuổi-Kỷ Tỵ
Nữ 35 tuổi-Đinh Tỵ
Nữ 47 tuổi-Ất Tỵ
Nữ 59 tuổi-Quý Tỵ
Nữ 71 tuổi-Tân Tỵ
Nữ 83 tuổi-Kỷ Tỵ
Nữ 22 tuổi-Canh Ngọ
Nữ 34 tuổi-Mậu Ngọ
Nữ 46 tuổi-Bính Ngọ
Nữ 58 tuổi-Giáp Ngọ
Nữ 70 tuổi-Nhâm Ngọ
Nữ 82 tuổi-Canh Ngọ
Nữ 21 tuổi-Tân Mùi
Nữ 33 tuổi-Kỷ Mùi
Nữ 45 tuổi-Đinh Mùi
Nữ 57 tuổi-Ất Mùi
Nữ 69 tuổi-Quý Mùi
Nữ 81 tuổi-Tân Mùi
Nữ 20 tuổi-Nhâm Thân
Nữ 32 tuổi-Canh Thân
Nữ 44 tuổi-Mậu Thân
Nữ 56 tuổi-Bính Thân
Nữ 68 tuổi-Giáp Thân
Nữ 80 tuổi-Nhâm Thân
Nữ 19 tuổi-Quý Dậu
Nữ 31 tuổi-Tân Dậu
Nữ 43 tuổi-Kỷ Dậu
Nữ 55 tuổi-Đinh Dậu
Nữ 67 tuổi-Ất Dậu
Nữ 79 tuổi-Quý Dậu
Nữ 18 tuổi-Giáp Tuất
Nữ 30 tuổi-Nhâm Tuất
Nữ 42 tuổi-Canh Tuất
Nữ 54 tuổi-Mậu Tuất
Nữ 66 tuổi-Bính Tuất
Nữ 78 tuổi-Giáp Tuất
Nữ 90 tuổi-Nhâm Tuất
Nữ 29 tuổi-Quý Hợi
Nữ 41 tuổi-Tân Hợi
Nữ 53 tuổi-Kỷ Hợi
Nữ 65 tuổi-Đinh Hợi
Nữ 77 tuổi-Ất Hợi

 

 

 

 |  Xem: 997.332  |  Trả lời: 8
Ngày gửi: 11/12/2010 - 09:40  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (8)

Chi tiết

1. Tuổi Tý :

Chọn năm sinh (dương lịch):

28.01.1960 – 14.02.1961 (nam)

28.01.1960 – 14.02.1961 (nữ)

02.02.1984 – 19.02.1985 (nam)

02.02.1984 – 19.02.1985 (nữ)

10.02.1948 – 28.01.1949 (nam)

10.02.1948 – 28.01.1949 (nữ)

15.03.1972 – 02.02.1973 (nam)

15.03.1972 – 02.02.1973 (nữ)

 

2. Tuổi Sửu:

Chọn năm sinh (dương lịch):

20.02.1985 – 08.02.1986 (nam)

20.02.1985 – 08.02.1986 (nữ)

29.01.1949 – 16.02.1950 (nam)

29.01.1949 – 16.02.1950 (nữ)

03.02.1973 – 22.01.1974 (nam)

03.02.1973 – 22.01.1974 (nữ)

15.02.1961 – 04.02.1962(nam)

15.02.1961 – 04.02.1962(nữ)

3. Tuổi Dần:

Chọn năm sinh (dương lịch):

09.02.1986 – 28.01.1987 (nam)

09.02.1986 – 28.01.1987 (nữ)

17.02.1950 – 05.02.1951 (nam)

17.02.1950 – 05.02.1951 (nữ)

23.01.1974 – 10.02.1975 (nam)

23.01.1974 – 10.02.1975 (nữ)

31.01.1938 – 18.02.1939 (nam)

31.01.1938 – 18.02.1939 (nữ)

05.02.1962 – 24.01.1963 (nam)

05.02.1962 – 24.01.1963 (nữ)

4. Tuổi Mẹo:

Chọn năm sinh (dương lịch):

11.02.1975 – 30.01.1976 (nam)

11.02.1975 – 30.01.1976 (nữ)

29.01.1987 – 16.02.1988 (nam)

29.01.1987 – 16.02.1988 (nữ)

19.02.1939 – 07.02.1940 (nam)

19.02.1939 – 07.02.1940 (nữ)

25.01.1963 – 12.02.1964 (nam)

25.01.1963 – 12.02.1964 (nữ)

06.02.1951 – 26.01.1952 (nam)

06.02.1951 – 26.01.1952 (nữ)

5. Tuổi Thìn:

Chọn năm sinh (dương lịch):

31.01.1976 – 17.02.1977 (nam)

31.01.1976 – 17.02.1977 (nữ)

08.02.1940 – 26.01.1941 (nam)

08.02.1940 – 26.01.1941 (nữ)

13.02.1964 – 07.02.1965 (nam)

13.02.1964 – 07.02.1965 (nữ)

09.12.1988 – 28.01.1989 (nam)

09.12.1988 – 28.01.1989 (nữ)

27.01.1952 – 13.02.1953 (nam)

27.01.1952 – 13.02.1953 (nữ)

6. Tuổi Tỵ:

Chọn năm sinh (dương lịch):

02.02.1965 – 20.01.1966 (nam)

02.02.1965 – 20.01.1966 (nữ)

18.02.1977 – 06.02.1978 (nam)

18.02.1977 – 06.02.1978 (nữ)

17.02.1989 – 05.02.1990 (nam)

17.02.1989 – 05.02.1990 (nữ)

14.02.1953 – 02.02.1954 (nam)

14.02.1953 – 02.02.1954 (nữ)

27.01.1941 – 02.01.1942 (nam)

27.01.1941 – 02.01.1942 (nữ)

7. Tuổi Ngọ:

Chọn năm sinh (dương lịch):

21.01.1966 – 08.02.1967 (nam)

21.01.1966 – 08.02.1967 (nữ)

19.02.1990 – 28.02.1991 (nam)

19.02.1990 – 28.02.1991 (nữ)

03.02.1954 – 23.01.1955 (nam)

03.02.1954 – 23.01.1955 (nữ)

07.02.1978 – 27.01.1979 (nam)

07.02.1978 – 27.01.1979 (nữ)

15.02.1942 – 04.02.1943 (nam)

15.02.1942 – 04.02.1943 (nữ)

8. Tuổi Mùi:

Chọn năm sinh (dương lịch):

24.01.1955 – 11.02.1956 (nam)

24.01.1955 – 11.02.1956 (nữ)

09.02.1967 – 29.01.1968 (nam)

09.02.1967 – 29.01.1968 (nữ)

28.01.1979 – 15.02.1980 (nam)

28.01.1979 – 15.02.1980 (nữ)

05.02.1943 – 24.01.1944 (nam)

05.02.1943 – 24.01.1944 (nữ)

15.02.1991 – 03.02.1992 (nam)

15.02.1991 – 03.02.1992 (nữ)

9. Tuổi Thân:

Chọn năm sinh (dương lịch):

12.02.1956 – 30.01.1957 (nam)

12.02.1956 – 30.01.1957 (nữ)

16.02.1980 – 04.02.1981 (nam)

16.02.1980 – 04.02.1981 (nữ)

26.01.1944 – 12.02.1945 (nam)

26.01.1944 – 12.02.1945 (nữ)

30.01.1968 – 16.02.1969 (nam)

30.01.1968 – 16.02.1969 (nữ)

23.01.1992 – 18.02.1993 (nam)

15.02.1992 – 03.02.1993 (nữ)

10. Tuổi Dậu:

Chọn năm sinh (dương lịch):

13.02.1945 – 01.02.1946 (nam)

13.02.1945 – 01.02.1946 (nữ)

31.01.1957 – 17.02.1958 (nam)

31.01.1957 – 17.02.1958 (nữ)

17.02.1969 – 05.02.1970 (nam)

17.02.1969 – 05.02.1970 (nữ)

05.02.1981 – 24.01.1982 (nam)

05.02.1981 – 24.01.1982 (nữ)

11. Tuổi Tuất:

Chọn năm sinh (dương lịch):

02.02.1946 – 21.01.1947 (nam)

02.02.1946 – 21.01.1947 (nữ)

06.02.1970 – 26.01.1971 (nam)

06.02.1970 – 26.01.1971 (nữ)

18.02.1958 – 07.02.1959 (nam)

18.02.1958 – 07.02.1959 (nữ)

25.01.1982 – 13.02.1983 (nam)

25.01.1982 – 13.02.1983 (nữ)

 

12. Tuổi Hợi:

Chọn năm sinh (dương lịch):

22.01.1947 – 09.02.1948 (nam)

22.01.1947 – 09.02.1948 (nữ)

08.02.1959 – 27.01.1960 (nam)

08.02.1959 – 27.01.1960 (nữ)

13.02.1983 – 01.02.1984 (nam)

13.02.1983 – 01.02.1984 (nữ)

27.01.1971 – 14.02.1972 (nam)

27.01.1971 – 14.02.1972 (nữ)


Ngày gửi: 11/12/2010 - 10:25

Tử vi tuổi Tý năm 2011


Ba tháng đầu năm nay có nguy cơ sẽ tỏ ra khá huyên náo với các cặp đôi: mối quan hệ với người bạn đường sẽ không được hoàn mỹ lắm, bạn sẽ cần phải tự khẳng định mình hơn nữa, điều này sẽ khiến người bạn đường của bạn không hài lòng các bạn độc thân, các bạn sẽ tìm người bạn đường lý tưởng ở khắp các phương trời, và điều này sẽ có nhiều cơ may diễn ra.

Trong giai đoạn mùa xuân bạn sẽ tỏ ra rất nồng nàn, bạn sẽ muốn đem lại sự tươi nhuận cho lứa đôi của bạn, trải nghiệm những cuộc trao đổi nồng nhiệt và cảm xúc hơn: các con tim tự do chắc sẽ gây ra những vụ tàn phá: các cơ hội gặp gỡ sẽ tăng lên bội phần, vì vậy hãy lợi dụng điều đó.

Mùa xuân sẽ đánh dấu một khúc quanh, đây sẽ là môt giai đoạn khuếch trương, vị thế nghề nghiệp của bạn sẽ thăng tiến mạnh mẽ. Mùa hè, các chùm sao sẽ khuyên bạn rà soát lại kỹ càng các hoạt động của bạn, để tái xác định các mục tiêu và các ưu tiên của bạn, hầu bảo đảm cho phần dự phòng của bạn an toàn hơn. Sau cùng trong giai đoạn cuối năm, bạn sẽ rảnh tay hơn, có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để hành động theo ý muốn.

Toàn cảnh sẽ thay đổi vào mùa hè, giai đoạn này sẽ khiến cho tài chính của bạn khởi sắc trở lại. Đây sẽ là thời kỳ thuận lợi để chấp nhận rủi ro, thi hành các cuộc đầu tư địa ốc, và đầu cơ đủ loại. Sau cùng, trong giai đoạn cuối năm bạn nên thận trọng trong việc chi tiêu vì vận may đã rời xa.

Bạn hãy cố gắng giữ bình tĩnh và tập luyện một hoạt động giúp bạn giảm căng thẳng, chẳng hạn như môn yoga hay sự thư giản. Đến giai đoạn mùa xuân, bạn sẽ có nguy cơ bị xuống sức, mau mệt: có lẽ đây là lúc bạn nên xét lại sự lành mạnh trong cuộc sống của bạn.

 

Tử vi tuổi Tý năm 2011


Ba tháng đầu năm nay có nguy cơ sẽ tỏ ra khá huyên náo với các cặp đôi: mối quan hệ với người bạn đường sẽ không được hoàn mỹ lắm, bạn sẽ cần phải tự khẳng định mình hơn nữa, điều này sẽ khiến người bạn đường của bạn không hài lòng các bạn độc thân, các bạn sẽ tìm người bạn đường lý tưởng ở khắp các phương trời, và điều này sẽ có nhiều cơ may diễn ra.

Trong giai đoạn mùa xuân bạn sẽ tỏ ra rất nồng nàn, bạn sẽ muốn đem lại sự tươi nhuận cho lứa đôi của bạn, trải nghiệm những cuộc trao đổi nồng nhiệt và cảm xúc hơn: các con tim tự do chắc sẽ gây ra những vụ tàn phá: các cơ hội gặp gỡ sẽ tăng lên bội phần, vì vậy hãy lợi dụng điều đó.

Mùa xuân sẽ đánh dấu một khúc quanh, đây sẽ là môt giai đoạn khuếch trương, vị thế nghề nghiệp của bạn sẽ thăng tiến mạnh mẽ. Mùa hè, các chùm sao sẽ khuyên bạn rà soát lại kỹ càng các hoạt động của bạn, để tái xác định các mục tiêu và các ưu tiên của bạn, hầu bảo đảm cho phần dự phòng của bạn an toàn hơn. Sau cùng trong giai đoạn cuối năm, bạn sẽ rảnh tay hơn, có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để hành động theo ý muốn.

Toàn cảnh sẽ thay đổi vào mùa hè, giai đoạn này sẽ khiến cho tài chính của bạn khởi sắc trở lại. Đây sẽ là thời kỳ thuận lợi để chấp nhận rủi ro, thi hành các cuộc đầu tư địa ốc, và đầu cơ đủ loại. Sau cùng, trong giai đoạn cuối năm bạn nên thận trọng trong việc chi tiêu vì vận may đã rời xa.

Bạn hãy cố gắng giữ bình tĩnh và tập luyện một hoạt động giúp bạn giảm căng thẳng, chẳng hạn như môn yoga hay sự thư giản. Đến giai đoạn mùa xuân, bạn sẽ có nguy cơ bị xuống sức, mau mệt: có lẽ đây là lúc bạn nên xét lại sự lành mạnh trong cuộc sống của bạn.

 

Tử vi tuổi Mẹo năm 2011


Năm 2011 của tuổi Mẹo là năm tốt, xấu đan xen, phần phúc đức có ảnh hưởng rất đáng kể. Nếu tạo thêm phước đức thì "phước sanh, họa lùi" cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Đây là năm tương đối trung bình của tuổi Mẹo.

Trong mọi quan hệ năm 2011 tuổi Mẹo luôn có lợi đối với người lớn tuổi, ngược lại với người nhỏ tuổi thường xảy ra tình trạng tỵ hiềm, ganh ghét. Vì vậy với những đối tượng thường gây nên bất lợi cho mình, tuổi Mẹo cần phải khéo léo nhưng đồng thời cũng phải cứng rắn đừng để họ dễ bề lấn lướt. Tuy nhiên, nếu có thể dùng biện pháp "một sự nhịn chín điều lành" thì vẫn hay hơn.

Nếu ham vui các trò chơi đỏ đen, có thể làm cho gia đình khó khăn về tài chánh gây hậu quả bất lợi cho đời sống vợ chồng. Quan hệ bằng hữu nên cẩn thận, có thể vừa mất tiền vừa sinh sự rắc rối hay bị tai tiếng thị phi, nhất là đối với bạn khác phái.

Tiền bạc không mấy có thể làm cho cuộc sống trở nên giàu sang phú quý, vì lớn tiền thì lớn sóng, cuộc đời chưa biết bao nhiêu là đủ cả, tuy nhiên bạn cũng sống được một cuộc đời hay đẹp, khá giả và có thể sung túc hơn.

 

Tử vi tuổi Thìn năm 2011

Nếu quý em còn đi học, cần cố gắng để vượt qua khó khăn về tài chính mới có thể hoàn thành chương trình. Nếu đã đi làm ở công sở, hãng, xưởng cần gìn giữ vị trí của mình. Đừng khởi tham vọng vươn cao, dù được người trên thương mến. Đồng thời tránh mọi bất đồng với đồng sự để khỏi bị người tìm cách dèm pha, gây rối.

Năm 2011 tuổi Thìn tinh thần sáng suốt, gặp may mắn, danh lộc tiến thăng nhưng thành quả khó bảo toàn. Công việc làm ăn dễ bị thua lỗ, thất thoát, mưu sự gặp khó khăn. Gia đình tình cảm cũng không thuận lợi, thường sinh nghịch ý gây xáo trộn trong cuộc sống.

Nếu quý em còn đi học, cần cố gắng để vượt qua khó khăn về tài chính mới có thể hoàn thành chương trình. Nếu đã đi làm ở công sở, hãng, xưởng cần gìn giữ vị trí của mình. Đừng khởi tham vọng vươn cao, dù được người trên thương mến. Đồng thời tránh mọi bất đồng với đồng sự để khỏi bị người tìm cách dèm pha, gây rối. Nếu quý em đang làm việc ở ngành nghề tự do, nên nhũn nhặn để tạo cảm tình và tránh mọi thái độ nóng nảy, kiêu căng mới có thể duy trì địa vị, công việc giảm phần khó khăn. Tiền bạc dồi dào nhưng làm tay mặt ra tay trái, nếu không biết lo xa, có thể lâm tình trạng thiếu hụt.

Có khả năng vượt qua trở ngại, mọi sự hanh thông, khó khăn được người giúp đỡ hay gặp may mắn. Công việc làm ăn thăng tiến, đi học sẽ được đỗ đạt cao, danh tài hưng vượng. Mưu sự được người nâng đỡ hay có cơ hội tốt đem lại nhiều điều tốt lành nhanh chóng. Trong khó khăn vẫn dễ dàng hóa giải hay được quý nhân giúp đỡ, nhiều dịp may để tiến đạt công danh. Nên cẩn thận trong giao tiếp.

Nhìn chung các mặt, năm 2011 là năm có nhiều dao động, công việc đổi thay bất thường, tiền bạc thì "khi ăn không hết, khi làm không ra", cuộc sống khá khó khăn, dễ bị chao đảo. Chỉ nên cố gắng giữ gìn tâm ý hiền hòa, lo công việc trước mắt, vẫn có thu nhập dễ dàng, dù không giữ được cũng không thiếu thốn
Tử vi tuổi Tỵ năm 2011

Năm 2011 tuổi Tỵ công việc làm ăn được nhiều người ủng hộ, giúp đỡ và nhờ vào tính toán sáng suốt của quý ông, lộc tài hưng vượng. Công việc thường có người phụ nữ bên cạnh (có thể là vợ) có khả năng quán xuyến, giúp đỡ quý ông rất nhiều.

Đối với gia đình quý ông cần quan tâm nhiều hơn đến vợ con, gia đình có chuyện rối rắm, con cái có vấn đề. Nên gần gũi các con ở lứa tuổi gần trưởng thành để ngăn ngừa những việc xấu có thể xảy ra. Vợ chồng có những niềm vui về chỗ ở, nhà cửa đổi thay tốt đẹp hơn. Nếu đã có con lớn, có cưới gả, hay thêm cháu nội ngoại.

Năm 2011 tuổi Tỵ mưu sự không thuận, thường gặp chống phá, đổi thay, dễ bị người lừa gạt, bội tín hay bị người phản bội, tiền của hao tán. Về mặt tài chánh, tuy có người ủng hộ gặp may mắn nhưng tiền bạc khó khăn. Nên cẩn thận trong chi tiêu và giữ gìn tài sản đã có.

Bản tính thương người khiến tuổi Tỵ khi yêu ai thì yêu người ấy như chính bản thân mình vậy . Khi đã mê ai rồi thì cảm xúc lấn lướt mọi chuyện , đâm ra lý tưởng hóa mối quan hệ , nên thiệt thòi về mặt tình cảm , vì mình đã đi xa rời hiện thực
Tử vi tuổi Ngọ năm 2011

Năm 2011 tuổi Ngọ có nhiều cơ hội tốt để học hành hay làm việc và có thể tiến mạnh. Tuy vậy nên cẩn thận lựa chọn để có quyết định dứt khoát, đừng để lâm vào tình trạng "thả mồi bắt bóng" hay "đứng núi này trông núi nọ" dễ sinh ra tình trạng dang dở nửa chừng.

Ở nửa năm đầu bạn không nên tính toán hoặc làm ăn gì có tính lâu dài hoặc hấp tấp tiến hành sẽ không được như ý. Bạn cũng không nên xem đó là sự thua thiệt, vì vận của bạn đang đi vào một vận mới. Tài lộc, lợi lộc chắc chắn sẽ đến. Ít ra bạn cũng thực hiện được bước đầu cho những mộng ước của mình.

Năm 2011, tuổi Ngọ nếu có sự hao tốn nào, đó là trong gia đình có sự mua sắm, tu bổ sửa chữa cho những việc cần thiết như bất động sản, xe cộ và giúp đỡ thân nhân về bệnh tật, đau yếu, chuyện buồn. Bổn mạng nên giữ sức khỏe, không nên quá ưu phiền khi đó không phải là trách nhiệm của bạn. Cẩn trọng về pháp luật, thuế má, hoặc bị phạt vạ, bồi thường, đền bù về những chuyện không đâu.

Năm 2011 tuổi Ngọ có nhiều cơ hội tốt để học hành hay làm việc và có thể tiến mạnh. Tuy vậy nên cẩn thận lựa chọn để có quyết định dứt khoát, đừng để lâm vào tình trạng "thả mồi bắt bóng" hay "đứng núi này trông núi nọ" dễ sinh ra tình trạng dang dở nửa chừng. Nếu đã quyết định chọn lựa ngành nghề, trường lớp thì đừng nên thay đổi và công việc làm cũng vậy, sẽ có kết quả tốt hơn.

Quan hệ với bạn hữu có nhiều niềm vui, nhưng cũng gánh lấy nhiều tai hại. Có thể bị phản bội, bị lừa gạt và nếu không khéo còn bị bạn xấu lôi kéo vào đường bất chính, có thể phải bị liên lụy với pháp luật.
Tử vi tuổi Mùi năm 2011

Càng nhẫn nhịn càng tránh thiệt hại. Có thể nói đây là năm có nhiều khó khăn, bực bội nhưng không đến nỗi nào, nhờ vào những may mắn bất thường cứu vãn. Nếu còn đi học thì ít bị ảnh hưởng, vẫn tạo được thành quả cao. Nếu đã ra đời cần phải thủ thường an phận để đừng tạo thêm hư hại.

Nhìn chung năm 2011 tuổi Mùi cũng không đáng lo, công danh tài lộc vẫn có phần thăng tiến đáng kể, tuy không được xuôi thuận hoàn toàn. Mọi việc nên cẩn thận, trong may mắn vẫn có hung họa ẩn tàng, đừng nên buông lung mà phá hoại thành quả của mình.

Năm 2011 tuổi Mùi có nhiều cơ hội tốt để học hành hay làm việc và có thể tiến mạnh. Tuy vậy nên cẩn thận lựa chọn để có quyết định dứt khoát, đừng để lâm vào tình trạng "thả mồi bắt bóng" hay "đứng núi này trông núi nọ" dễ sinh ra tình trạng dang dở nửa chừng. Nếu đã quyết định chọn lựa ngành nghề, trường lớp thì đừng nên thay đổi và công việc làm cũng vậy, sẽ có kết quả tốt hơn.

Tuy nhiên cần cẩn trọng tránh bệnh tật trong năm 2011. Bổn mạng giàu có nhưng phải sau bốn mươi tuổi mới tụ lại mà không tán. Trung niên gian nan để xây dựng sự nghiệp, về già hưởng phúc trọn đời.

Càng nhẫn nhịn càng tránh thiệt hại. Có thể nói đây là năm có nhiều khó khăn, bực bội nhưng không đến nỗi nào, nhờ vào những may mắn bất thường cứu vãn. Nếu còn đi học thì ít bị ảnh hưởng, vẫn tạo được thành quả cao. Nếu đã ra đời cần phải thủ thường an phận để đừng tạo thêm hư hại.
Tử vi tuổi Thân năm 2011

Trong xui rủi lại có may mắn. Công danh tài lộc tuy có lúc lui sụt nhưng cũng có khi tiến thăng, mưu sự có gặp trở ngại ban đầu, về sau cũng thắng lợi. Nên cẩn thận về mặt bạn bè, tránh bỏ vốn làm ăn, kinh doanh bất lợi và cần phòng bị mất xe, mất tiền.

Năm 2011 tuổi Thân công việc có nhiều rối rắm, gia đạo bất an, lộc tài kém sút. Nên đề phòng tiểu nhân gây rối, phản bội khiến quý ông khó được an tâm để tập trung tinh thần vào công việc. Nếu quá thờ ơ, sự nghiệp sẽ gặp khó khăn, tiền của mất mát.

Trong xui rủi lại có may mắn. Công danh tài lộc tuy có lúc lui sụt nhưng cũng có khi tiến thăng, mưu sự có gặp trở ngại ban đầu, về sau cũng thắng lợi. Nên cẩn thận về mặt bạn bè, tránh bỏ vốn làm ăn, kinh doanh bất lợi và cần phòng bị mất xe, mất tiền.

Gia đình tình cảm có nhiều rối rắm, vợ chồng bất hòa, con cái ốm đau hay có người bị tai nạn. Bất lợi trong giao tiếp. Quan hệ giữa người với người thường sinh nghịch ý, dễ nóng giận đưa đến những quyết định sai lầm.

Nếu hoạt động ở ngành nghề tự do hay ở trong lĩnh vực thương mãi, chỉ nên duy trì việc cũ vẫn có lợi. Đặc biệt gia đình tình cảm có nhiều vướng bận, tâm trí không được thoải mái, vì vậy không nên toan tính lớn.
Tử vi tuổi Dậu năm 2011

Năm 2011 tiền bạc dễ tốn hao vô cớ, công việc có những tai tiếng, rầy rà, nhưng đi xa làm ăn lại có tài lộc. Khó tránh khỏi chuyện bất đồng tranh chấp và hồ sơ giấy tờ nên rõ ràng minh bạch để khỏi phải bị liên lụy với luật pháp.

Với tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng tháo vát và ngay thẳng, rất được sự tin cậy của người trên. Họ có thể yên tâm giao phó để quý anh quản lý mà không hề nghi ngờ thiện tâm thiện chí của quý anh. Đây là ưu điểm và cũng là yếu tố để quý anh có cơ hội thăng tiến trên đường xây dựng sự nghiệp.

Tuổi Dậu cuộc đời lên bỗng xuống trầm, cuộc sống có nhiều thay đổi bất thường, không nhất định được một chủ đích để làm cho cuộc đời được lên cao. Cuộc sống thường bị đe dọa vì bịnh tật và sự sống, cho nên tuổi, không được đầy đủ cho lắm về cuộc đời. Muốn được hoàn thành được chủ định phải từ tuổi 45 trở lên mới có thể tìm được sự sống vững chắc cho cuộc đời, làm căn bản cho cuộc đời sau này.

Tóm lại: Cuộc đời của tuổi Dậu không được đầy đủ về vật chất, tiền tài có khi lên cao và cũng có khi xuống thấp không chừng. Nếu có đức thì giữ được sự sung túc và giàu sang. Không có đức thì có thể bị túng nghèo.

Năm 2011 tiền bạc dễ tốn hao vô cớ, công việc có những tai tiếng, rầy rà, nhưng đi xa làm ăn lại có tài lộc. Khó tránh khỏi chuyện bất đồng tranh chấp và hồ sơ giấy tờ nên rõ ràng minh bạch để khỏi phải bị liên lụy với luật pháp.

Môi trường làm việc tương đối bình thường, công việc khá ổn định nhưng gia đình tình cảm có chuyện buồn phiền, bệnh nạn, tốn hao.

Quý anh có nhiều cơ hội để bay nhảy, phát huy khả năng, danh lộc dễ tiến thăng.
Tử vi tuổi Tuất năm 2011

Bạn nào còn làm ăn, nên vén khéo, đừng bung lớn ra chỉ chuốc lấy thất bại. Đã vậy còn lưu tâm nhiều về giấy tờ liên quan đến luật pháp. Về mặt tài chánh, lo lắng nhiều vì không được như ý, tiền vào đầu nọ, ra đầu kia, không thiếu thốn là may rồi.

Về mặt tài chánh, phải chạy đôn chạy đáo, phải lo lắng vì vào tay nọ ra tay kia, hết chi tiền nọ lại xài việc kia, không thiếu hụt là may rồi. Nhiều ông năm nay còn có tang nữa. Gia đạo tuy có chuyện vui của con cháu, nhưng buồn nhiều, vui ít.

Bạn nào còn làm ăn, nên vén khéo, đừng bung lớn ra chỉ chuốc lấy thất bại. Đã vậy còn lưu tâm nhiều về giấy tờ liên quan đến luật pháp. Về mặt tài chánh, lo lắng nhiều vì không được như ý, tiền vào đầu nọ, ra đầu kia, không thiếu thốn là may rồi.

Công việc làm ăn, kinh doanh tưởng đi đến chỗ bế tắc, âu lo thật nhiều. Chính lúc đó cơ may lại đến, công việc làm ăn thuận lợi, tốt đẹp. Đi làm lên lương, thăng chức.

Chớ tính toán chuyện lớn như đầu tư, hùn hạp hoặc cho vay mượn kẻo có hại lớn. Cũng dè chừng gian phi, trộm cướp. Về tình cảm, buồn nhiều vui ít. Dù độc thân hay có gia đình đều phải mềm mỏng, dịu dàng để khỏi gây nhiều phiền toái.
Tử vi tuổi Hợi năm 2011

Nhìn chung các mặt, năm 2011 tuổi Hợi cuộc sống có nhiều thay đổi, may ít rủi nhiều. Chỉ nên cố gắng trong công việc hàng ngày, đừng khởi tâm mong cầu hay thay đổi tốt đẹp hơn, chỉ chiêu lấy những phiền muộn, tốn hao, thân tâm càng thêm bất lợi.

Công việc làm ăn đang gặp thời, danh lộc dễ tăng nhưng gia đình tình cảm có nhiều bất ổn, có chuyện buồn phiền, cãi cọ, trách móc. Đừng nên giải quyết những rối rắm, tranh chấp bằng đường lối cứng ngắt, tự mình đặt để, mà cần uyển chuyển, vừa mình vừa người mới có thể thành công.

Nhìn chung các mặt, năm 2011 tuổi Hợi cuộc sống có nhiều thay đổi, may ít rủi nhiều. Chỉ nên cố gắng trong công việc hàng ngày, đừng khởi tâm mong cầu hay thay đổi tốt đẹp hơn, chỉ chiêu lấy những phiền muộn, tốn hao, thân tâm càng thêm bất lợi.

An phận thủ thường để bình tâm ứng xử với ngoại duyên mới là thượng sách. Đặc biệt đừng nghe lời bạn bè xúi giục mà hư việc của mình, lâm vào tình trạng "thả mối bắt bóng", có hại cho việc xây dựng tương lai. Đây là năm khá khó khăn, mọi sự việc nên cẩn thận.

Năm 2011 tuổi Hợi có khả năng vượt qua trở ngại, mọi sự hanh thông, khó khăn được người giúp đỡ hay gặp may mắn. Công việc làm ăn thăng tiến, đi học sẽ được đỗ đạt cao, danh tài hưng vượng. Mưu sự được người nâng đỡ hay có cơ hội tốt đem lại nhiều điều tốt lành nhanh chóng. Trong khó khăn vẫn dễ dàng hóa giải hay được quý nhân giúp đỡ, nhiều dịp may để tiến đạt công danh.
Ngày gửi: 13/12/2010 - 07:48

Hãy hòa bình, và hãy để mọi thứ bắt đầu cùng với tôi là phương châm của năm Mão. Con hổ mang lại những đợt sóng, nhưng con Mèo lại xây nên những bức tường thành ngăn sóng. Năm nay, việc giao tiếp đóng vai trò quan trọng. Nếu bạn muốn củng cố những cơ hội thành công của mình, bạn sẽ rất thường xuyên phải đàm phán và hợp tác nhiều hơn là cố gắng ép người khác phải đồng tình với những ý tưởng và cách thức của bạn. Đây cũng là thời gian để bạn xoa dịu và bù đắp. Hãy tha thứ và quên đi những điều không vui. Hãy hòa thuận với tất cả, Hãy mang yêu thương đến, chứ đừng gây thù hằn. Nếu năm ngoái, mọi thứ hướng đến sự thú vị, thì năm nay, đó chính là sự cân bằng.

Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là sẽ có một thiên đường trên mặt đất. Bạn vẫn có thể gặp cả điều tốt lẫn điều xấu trong năm nay. Nhưng, hãy nhìn vào năm Tân Mão trước (1951), thật khó để có thể phủ nhận rằng đó là một năm có nhiều điều ý nghĩa diễn ra, là những sự phát triển rất đặc trưng của con vật cầm tinh năm đó - Mèo. Cùng nêu ví dụ nhé. Tháng 04 năm 1951, Hiệp ước Paris được ký kết, thành lập Cộng đồng than thép Châu Âu (ECSC). Đây là Cộng đồng đầu tiên được thành lập trong số các Cộng đồng mà sau này trở thành Liên minh châu Âu. Một sự kiện quan trọng khác diễn ra tại Châu Á vào tháng 07 năm đó chính là việc bắt đầu vòng đàm phán ngừng bắn mà sau này (năm 1953) đã chấm dứt được tình trạng chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên. Và, tháng 09 cùng năm, Úc, New Zealand và Hoa Kỳ đã ký Hiệp ước thành lập Khối Quân Sự (ANZUS).

Tuổi Mẹo cũng là con giáp rất có khiếu thẩm mỹ và cái đẹp. Tháng 03 năm 1951, vở nhạc kịch nổi tiếng “Quân vương và thiếp” của đôi song ca tài năng Rogers and Hammerstein đã bắt đầu những buổi trình diễn của mình trên sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp Broadway và vở diễn đả liên tục trình diễn suốt 03 năm liên tiếp. Tháng 07, Judy Garland đã mở màn buổi trình diễn đầu tiên trong số 14 đêm hòa nhạc của mình tại Dublin, Ireland, Nhà hát Hoàng Gia – Anh Quốc. Cũng trong thời gian này, bộ phim hoạt hình “Alice lạc vào xứ sở thần tiên” của hãng phim Walt Disney được chính thức công chiếu lại Luân Đôn. Tháng 10 năm đó, bộ phim ca nhạc “Một người Mỹ ở Paris” bắt đầu được trình chiếu tại New York và liên tiếp giành 06 giải thưởng hàn lâm. Một trong những nữ diễn viên ưu tú nhất của điện ảnh Mỹ, Audrey Hepburn, đã bắt đầu sự nghiệp nổi tiếng của mình vào tháng 10 năm 1951, trở thành nhân vật nữ chính trong vở kịch Gigi, trình diễn trên sân khấu Boradway. Tháng 12, bộ phim “Nữ hoàng Châu Phi”, do Audrey và Humphrey Bogart thủ vai chính được công chiếu tại Hollywood.

Sự nuông chiều bản thân là là một tính cách nữa của Mèo. Dù thế nào đi nữa, hãy hậu đãi bản thân mình, hãy đi nghe nhạc xem phim, đi chăm sóc tại các spa và lui tới những nhà hàng mà bạn yêu thích. Mặt khác, bạn cũng cần phải cẩn thận đừng lạm dụng. Và, chắc chắn một điều, năm nay sẽ là một năm đầy hấp dẫn đối với bạn.

Những ảnh hưởng này sẽ đặc biệt rõ rệt nếu bạn cầm tinh trong nhóm Mẹo – Mẹo, Mùi hoặc Hợi. Tuy nhiên, đây là những người có nhiều khả năng sẽ có một năm tuyết vời nhất. Nếu bạn cầm tinh 03 con vật này, hãy nỗ lực thật nhiều để theo đuổi những giấc mơ của mình, nắm bắt những cơ hội, và tận hưởng từng khoảnh khắc cuộc sống mang lại. Các tuổi khác cũng có nhiều thành công tuyệt vời trong năm nay là Sửu, Dần, Tị và Tuất. Những con giáp có thể ít đột phá hơn một chút là Tí, Ngọ, Thân và Dậu.

Điểm chung ở đây là, những người chủ động – những người lúc nào cũng như đang vận động – rất có thể sẽ không vui với nhịp điệu thư thái ung dung của chú Mèo. Họ có thể sẽ cảm thấy khó khăn nếu họ cố gắng đi nhanh hơn mọi thứ. Dần, mệnh Dương so với Mẹo – mệnh Âm, có thể vẫn ổn nếu biết điều chỉnh bổ sung cách sống của mình. Năm nay, thái độ cẩn trọng, chậm nhưng chắc rất có thể sẽ chiến thắng hơn là cứ xông xông mà tiến tới đối đầu.

Vậy thì, câu hỏi đặt ra là phải làm gì trong cái năm nói chung là bình yên này? Hãy hướng đến việc học tập, đó có thể là một gợi ý. Du lịch nghỉ dưỡng cũng có thể mang lại một trải nghiệm thú vị. Điều đó có nghĩa là đi tham quan các viện bảo tàng thì tốt hơn là đi leo núi ở đỉnh Himalyas. Và, hãy theo đuổi những thú tiêu khiển của mình, tham gia các buổi vũ hội, chơi trò brit hoặc làm vường là những thú vui rất đặc trưng của Mẹo và chính những điều đó sẽ mang lại cho bạn những khoảnh khắc hạnh phúc.

Dậu có lẽ là con giáp phải gặp nhiều khó khăn nhất trong năm nay. Nếu ban tuổi con Dậu, bạn có thể sẽ nổi quạu với bạn bè và gia đình của bạn. Sở thích tranh luận, xoi mói chi tiết và ưa lý luận của bạn hoàn toàn đối lập với bản chất hòa nhã và ôn hòa của Mẹo. Nếu bạn không thể kiểm soát những tính khí này của mình, bạn có thể cảm thấy rằng mình thường xuyên phải lội ngược dòng để theo đuổi những mục tiêu của mình.

Nãy giờ chúng ta đã nói nhiều đền tuổi Mẹo. Nhưng năm 2011 còn là năm của hành Kim, điều này mới là điều quan trọng – vì 02 lý do.

Vì đây là năm Kim, do đó những người có mệnh Thổ nói chung sẽ tốt hơn những người cùng con giáp, trong khi những người mạng Mộc rất có thể sẽ tệ hơn. Cũng có một chút không tốt đối với những người sinh vào những năm hành Hỏa và khá thuận lợi cho những người mệnh Thủy. Và cuối cùng là những người mệnh Kim, họ sống trong chính hành mệnh của mình. Nếu con giáp của họ hạp với tuổi Mẹo thì họ sẽ ổn nhưng nếu không thì họ có thể sẽ gặp nhiều sự đối đầu.

Lý do thứ hai là, chú mèo Tân Mão không phải là chú mèo thích vuốt ve, mềm mại và như cục bông mà bạn thấy trong cửa hàng bán thú cưng. Hành Kim sẽ khiến chú mèo này có thêm đặc tính cạnh tranh và hiếu chiến. Nó sẽ là chú mèo lạnh lùng, thỉnh thoảng vô tình, rất khác so với hình ảnh thường thấy của một con mèo. Vậy nên, chú mèo Tân Mão là khác biệt nhất trong 05 loại tuổi Mão. Vì thế, sẽ có những lúc thế này thế khác trong năm 2011, không biết được khi nào thì là chú mèo nào, chú mèo nhã nhặn ung dung hay chú mèo sắt đá lạnh lùng?!
Nhờ cầm tinh con Mèo, nên năm này là năm Kim thuộc Âm, vậy nên tính Kim sẽ rất mạnh. Khi có chuyện tranh cãi vì một lý do nào đó, có thể sẽ có một chút công kích gây hấn nhưng đó sẽ không phải là thái độ thường thấy nhiều đâu. Hành Kim thuộc Âm hay suy nghĩ hơn, khác với hành Kim thuộc Dương. Hành Kim thuộc Dương thường cứ thẳng tiến mà chẳng cần suy nghĩ gì cả. Và, dưới ảnh hưởng của con giáp, sẽ có nhiều sự thấu hiểu đồng cảm và tinh tế hơn.

Lời kết, năm con Mèo này sẽ mang đến cho hầu hết chúng ta một cơ hội để dừng lại và bắt lại nhịp thở sau một năm 2010 cuồng nhiệt nhiều biến động. Đã là lúc để chúng ta hòa giải mọi thứ. Nhưng, vẫn có những khía cạnh khó khăn của nó. Thỉnh thoảng, sẽ có những sự xung đột đột nhiên xuất hiện và phá vỡ sự yên bình. Tuy nhiên, đối với những ai đang say sưa trong nhịp sống chậm chạp, thì đây sẽ là khoảng thời gian thú vị nhất.

Vậy nên, tinh thần của năm nay, Hãy thanh thản và bình yên !!!


Mời bạn ghé thăm: Công ty TNHH Bán Lẻ Nhanh
Ngày gửi: 13/12/2010 - 11:32
Cung Hoàng Đạo của bạn trong năm 2011
Năm 2011 với những điều bí ẩn đang chờ bạn khám phá. Hãy xem năm tới, bạn sẽ có những gì?


Cung Bạch Dương (21/3 - 20/4)

Năm 2011 đầy hứa hẹn với Bạch Dương. Sự cố gắng và nỗ lực hết mình giúp Bạch Dương hoàn thành ổn thỏa mọi việc. Đây cũng là thời gian mà sự nghiệp và các khoản thu nhập có bước tiến nhất định.

Cung Kim Ngưu (21/4 - 21/5)

Kiên trì, luôn luôn ý chí là đức tính nổi trội của người thuộc cung này. Năm tới, Kim Ngưu cũng sẽ có sự thay đổi nhất định theo từng thời điểm. Thời gian đầu của năm, Kim Ngưu sẽ nỗ lực cho sự nghiệp và việc kiếm tiền. Nhưng dù làm bất cứ việc gì, bạn cũng nên chú ý đến vấn đề sức khỏe. Chuyện tình cảm của Kim Ngưu sẽ ngày càng sâu sắc hơn và nhận được sự ủng hộ của mọi người. Có thể nói, 2011 là năm đầy thách thức nhưng sẽ mang lại kết quả tốt đẹp cho Kim Ngưu.

Cung Song Sinh (22/5 - 21/6)

Sẽ có một số tác động đến công việc, sự nghiệp của Song Sinh. Nhưng đó chỉ là ảnh hưởng không đáng kể. Do vậy, tình hình tài chính vẫn duy trì ổn định. Chuyện tình cảm của Song Sinh không có nhiều thay đổi lớn. Bạn cũng nên chú ý một chút đến tình hình sức khỏe.

Cung Cự Giải (22/6 - 23/7)

Có nhiều điều bí ẩn nhưng sẽ hứa hẹn mang lại sự bất ngờ và ngọt ngào cho Cự Giải. Có thể trong một số lĩnh vực, Cự Giải chưa có được bước tiến đáng kể. Song, Cự Giải sẽ tìm thấy được niềm vui trong học tập, trong những lĩnh vực sáng tạo mới.

Cung Sư Tử (24/7 - 23/8)

Sẽ có rất nhiều điều đáng tự hào trong năm 2011! Sư Tử sẽ làm việc chăm chỉ và nỗ lực. Nhờ đó, sự nghiệp của bạn gặt hái được thành công. Nhiều khả năng, Sư Tử sẽ có cơ hội tiếp cận với lĩnh vực kinh doanh mới. Chính điều này khiến bạn bè, đồng nghiệp nhìn bạn với con mắt rất ngưỡng mộ. Tuy nhiên, có thể vì công việc ngốn khá nhiều thời gian mà bạn không thường xuyên ở bên gia đình và người thân. Do vậy, năm 2011 này đòi hỏi


Xử Nữ (24/8 - 23/9)

Mọi chuyện trong năm 2011 của người thuộc cung này đều suôn sẻ. Mọi kết quả đúng như những gì Xử Nữ đang mong đợi. Trong năm nay, Xử Nữ tập trung nhiều hơn cho công việc và tạo lập các mối quan hệ. Cũng nhờ đó mà bạn tìm được niềm vui trong suốt cả năm.

Thiên Bình (24/9 - 23/10)
2011 là một năm có nhiều điều tốt đẹp với Thiên Bình. Mạch nguồn cảm hứng dồi dào sẽ giúp Thiên Bình thử sức trong một vài lĩnh vực mới. Năm nay, Thiên Bình đối mặt với nhiều thử thách trong công việc. Tuy nhiên, không gì làm bạn nản chí. Trong tình yêu, bạn hãy giữ lời hứa và thực hiện nó để duy trì ngọn lửa tình lãng mạn giữa 2 người.

Bọ Cạp (24/10 - 22/11)

Bọ Cạp xác định rõ kế hoạch mình sẽ thực hiện. Tuy nhiên, nếu không đạt được như ý, bạn vẫn lạc quan và tin tưởng ở những lần kế tiếp. Vì thế, Bọ Cạp luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Đặc biệt trong mối quan hệ đồng nghiệp và công việc.

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Năm tới là khoảng thời gian đầy ắp hứa hẹn và hy vọng cho Nhân Mã. Có một số thay đổi song nhìn chung, tình hình của Nhân Mã vẫn rất khả quan. Nếu gặp khó khăn gì, bạn đừng ngại ngần đề nghị mọi người chung tay giúp đỡ để hoàn thành nó.

Năm 2011 là năm Nhân Mã đối mặt với thử thách. Nhưng điều đó sẽ giúp bạn học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm và trưởng thành hơn.

Ma Kết (22/12 - 20/1)

2011 là năm hứa hẹn thành công cho Ma Kết. Bạn sẽ bắt đầu tích lũy, đầu tư tiền cho công việc kinh doanh. Bạn cũng ý thức được rằng, để có được thành quả như mình mong muốn thì cần phải kiên trì. Ban đầu, Ma Kết chịu khá nhiều áp lực. Tuy nhiên sau đó, nhờ tinh thần hăng say và nhiệt huyết công việc nên bạn nhanh chóng vượt qua và lấy lại cân bằng cho bản thân.

Bảo Bình (22/1 - 19/2)

Bảo Bình muốn tự do và hành động theo ý mình. Điều này có thể khiến bạn trở nên khá bí ẩn. Mọi người khó đoán định hành động hay suy nghĩ của bạn.

Bạn không quá quan tâm đến đánh giá, nhận xét của người khác. Đôi khi, điều này gây ra chút xích mích với đồng nghiệp. Đây cũng là điều mà bạn chú ý trong năm nay. Điều chỉnh tốt mối quan hệ cũng như cách làm việc thì Bảo Bình sẽ đón chào năm 2011 với những thành quả lao động ngọt ngào.

Song Ngư (20/2 - 20/3)

Năm 2011 bắt đầu với Song Ngư là bước tiến rõ rệt trong công việc, học tập và các khoản thu nhập. Nhưng nửa cuối năm thì Song Ngư cần nỗ lực hết mình để đạt kết quả như ý.

Trong năm tới, rất có thể Song Ngư sẽ có chút vấn đề trong một số mối quan hệ. Bạn cần dành nhiều thời gian để tìm hiểu và giải quyết ổn thỏa nó. Vượt qua những điều này, Song Ngư sẽ đón năm 2011 rất suôn sẻ.
Nguồn: www.yeuhoabinh.com  

Ngày gửi: 16/12/2010 - 15:17

Cung Bạch Dương (21/3 - 20/4)

Năm 2011 đầy hứa hẹn với Bạch Dương. Sự cố gắng và nỗ lực hết mình giúp Bạch Dương hoàn thành ổn thỏa mọi việc. Đây cũng là thời gian mà sự nghiệp và các khoản thu nhập có bước tiến nhất định.

*Sức khỏe: Tình hình sức khỏe của Bạch Dương trong năm nay rất tốt. Có thể công việc bận rộn nhưng Bạch Dương cũng nên dành chút thời gian đến phòng tập để tham gia những bài tập mới. Kết hợp với chế độ ăn ngủ điều độ, hợp lý... sẽ mang lại sức khỏe tốt và vóc dáng chuẩn cho Bạch Dương.

*Sự nghiệp: Có thể nói năm 2011 là năm bội thu của Bạch Dương trong lĩnh vực tài chính. Công việc kinh doanh sẽ mang lại nhiều lợi nhuận cho bạn. Nhiều khả năng, Bạch Dương có thể đảm nhiệm chức vụ cao hơn. Nhờ đó, bạn sẽ được đồng nghiệp biết đến nhiều hơn.

*Tình yêu: 2011 sẽ mang lại tin tức tốt lành cho những người đang yêu. Nhiều khả năng, Bạch Dương sẽ tiến đến hôn nhân. Cuộc hôn nhân của Bạch Dương được xây dựng từ tình bạn khá lâu giữa 2 người.


Cung Kim Ngưu (21/4 - 21/5)

Kiên trì, luôn luôn ý chí là đức tính nổi trội của người thuộc cung này. Năm tới, Kim Ngưu cũng sẽ có sự thay đổi nhất định theo từng thời điểm. Thời gian đầu của năm, Kim Ngưu sẽ nỗ lực cho sự nghiệp và việc kiếm tiền. Nhưng dù làm bất cứ việc gì, bạn cũng nên chú ý đến vấn đề sức khỏe. Chuyện tình cảm của Kim Ngưu sẽ ngày càng sâu sắc hơn và nhận được sự ủng hộ của mọi người. Có thể nói, 2011 là năm đầy thách thức nhưng sẽ mang lại kết quả tốt đẹp cho Kim Ngưu.

*Sức khỏe: Rất có thể Kim Ngưu sẽ phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Nhưng bạn luôn sẵn sàng tinh thần để chống chọi với nó. Bạn tự sắp xếp cho mình kế hoạch làm việc hợp lý. Bắt đầu từ cách làm việc như thế nào, cái gì đáng làm hay không đáng làm. Bất kỳ ai cũng đều không thoải mái hay dễ chịu khi tình trạng sức khỏe không tốt. Nhưng nếu điều đó xảy ra với Kim Ngưu thì bạn cũng chấp nhận và tìm ra cách khắc phục.

*Sự nghiệp: Năm 2011 sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp và thành công cho Kim Ngưu, đặc biệt là những tháng đầu năm. Công việc kinh doanh của bạn gặp may mắn và mang lại khoản thu dồi dào cũng như tiếng tăm trong ngành nghề. Nhiều khả năng, năm nay, Kim Ngưu cũng sẽ đón nhận một số tin tốt lành khi tham gia đầu tư các lĩnh vực khác: nghệ thuật, phim ảnh…

*Tình yêu: Tử vi năm 2011 cho thấy, Kim Ngưu sẽ gặp phải chút rắc rối trong chuyện tình cảm của mình. Có thể do hiểu lầm mà tình cảm giữa 2 người trở nên căng thẳng. Vì vậy, Kim Ngưu cần biết điều chỉnh kịp thời để duy trì tình cảm tốt đẹp này.


Cung Song Sinh (22/5 - 21/6)

Sẽ có một số tác động đến công việc, sự nghiệp của Song Sinh. Nhưng đó chỉ là ảnh hưởng không đáng kể. Do vậy, tình hình tài chính vẫn duy trì ổn định. Chuyện tình cảm của Song Sinh không có nhiều thay đổi lớn. Bạn cũng nên chú ý một chút đến tình hình sức khỏe.

*Sức khỏe: Nhiều khả năng Song Sinh sẽ phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Đây là vấn đề bạn cần ưu tiên hàng đầu. Song Sinh hãy thường xuyên kiểm tra tình hình sức khỏe để kịp thời ngăn chặn mức độ ảnh hưởng của bệnh tật.
Khi gặp vấn đề gì về sức khỏe, bạn đừng ngần ngại chia sẻ và nhờ mọi người giúp đỡ. Bởi xung quanh bạn luôn là những đồng nghiệp tuyệt vời. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi bạn cần.

*Sự nghiệp: Có nhiều bước tiến mới trong công việc kinh doanh, tài chính. Song Sinh có cơ hội tiếp xúc với công việc mới đầy triển vọng.
Sao Thổ sẽ chiếu mệnh Song Sinh trong năm 2011. Vì thế, cơ hội thu hút tiền bạc, của cải cũng sẽ nhanh chóng đến với bạn. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, Song Sinh cần phải làm việc chăm chỉ và cật lực.

*Tình yêu: Trong năm nay, nhiều khả năng Song Sinh sẽ tổ chức đám cưới. Một số người đang trên hành trình đi tìm “nửa kia” cũng sớm gặp được người như ý. Mối quan hệ này ngày càng phát triển.


Cung Cự Giải (22/6 - 23/7)

Có nhiều điều bí ẩn nhưng sẽ hứa hẹn mang lại sự bất ngờ và ngọt ngào cho Cự Giải. Có thể trong một số lĩnh vực, Cự Giải chưa có được bước tiến đáng kể. Song, Cự Giải sẽ tìm thấy được niềm vui trong học tập, trong những lĩnh vực sáng tạo mới.

*Sức khỏe: Năm 2011 là năm khả quan cho sức khỏe của Cự Giải. Bạn đừng quá lo lắng về mọi chuyện mà hãy dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Bạn cũng đừng gò ép bản thân mà hãy sống vô tư, hồn nhiên như con trẻ. Đây có thể là liều thuốc hữu hiệu giúp bạn loại bỏ stress.

*Sự nghiệp: Năm 2011 tới đây hứa hẹn mang lại cho Cự Giải nhiều kết quả tốt đẹp trong công việc và sự nghiệp. Tuy nhiên, dường như bạn chưa thực sự bằng lòng với những gì mình đã có. Đó cũng chính là động lực thôi thúc bạn làm việc chăm chỉ, nhiệt tình hơn để thu về thành quả cao nhất.

*Tình yêu: Cự Giải sẽ đối mặt với một số vấn đề trong chuyện tình cảm. Sau tháng 8 tình hình sẽ cải thiện hơn. Tình yêu của Cự Giải có thể xuất phát từ chính những người bạn cũ. Vì thế, bạn cần cân nhắc khi đưa ra bất kỳ quyết định nào để không phải hối tiếc về sau.


Cung Sư Tử (24/7 - 23/8)

Sẽ có rất nhiều điều đáng tự hào trong năm 2011! Sư Tử sẽ làm việc chăm chỉ và nỗ lực. Nhờ đó, sự nghiệp của bạn gặt hái được thành công. Nhiều khả năng, Sư Tử sẽ có cơ hội tiếp cận với lĩnh vực kinh doanh mới. Chính điều này khiến bạn bè, đồng nghiệp nhìn bạn với con mắt rất ngưỡng mộ. Tuy nhiên, có thể vì công việc ngốn khá nhiều thời gian mà bạn không thường xuyên ở bên gia đình và người thân. Do vậy, năm 2011 này đòi hỏi Sư Tử cần biết cân bằng, bố trí thời gian hợp lý cho công việc cũng như gia đình.

*Sức khỏe: Tình hình sức khỏe của Sư Tử rất lạc quan. Có được điều này là do bạn đã áp dụng chế độ ăn uống, các bài tập cùng thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

*Sự nghiệp: Sao Mộc sẽ chiếu mệnh Sư Tử trong năm tới. Vì thế, nó sẽ mang lại nhiều điều may mắn cho bạn. Có thể Sư Tử gặp một số rắc rối trong tháng 6, đặc biệt là về công việc. Nhưng bạn đừng quá lo lắng.
Trong nửa đầu của năm, Sư Tử nên tập trung và thận trọng khi bắt tay vào công việc kinh doanh. Đây là giai đoạn đòi hỏi bạn phải thực sự nỗ lực để hoàn thành kế hoạch một cách tốt nhất.

*Tình yêu: Chuyện tình cảm của Sư Tử không thực sự suôn sẻ vì gia đình, bạn bè chưa hài lòng và ủng hộ mối quan hệ của 2 người. Tuy nhiên, đến khoảng tháng 9, tình hình có chiều hướng tốt đẹp hơn. Khi đó, bạn cần tranh thủ biến giấc mơ tình yêu của mình thành hiện thực.


Xử Nữ (24/8 - 23/9)

Mọi chuyện trong năm 2011 của người thuộc cung này đều suôn sẻ. Mọi kết quả đúng như những gì Xử Nữ đang mong đợi. Trong năm nay, Xử Nữ tập trung nhiều hơn cho công việc và tạo lập các mối quan hệ. Cũng nhờ đó mà bạn tìm được niềm vui trong suốt cả năm.

*Sức khỏe: Năm 2011 không có gì đáng ngại cho sức khỏe của Xử Nữ. Vì bạn luôn duy trì đều đặn thói quen tốt trong sinh hoạt, ăn uống cũng như thời gian làm việc. Nếu bạn cảm thấy chán nản, mệt mỏi thì hãy tham gia vào đội tập thể dục để cải thiện tình hình.

*Sự nghiệp: Năm 2010, Xử Nữ cần cân nhắc các khoản chi tiêu cho phù hợp. Công việc đầu tư, kinh doanh cần hết sức cẩn thận. Bạn có nhiều cơ hội và điều này đồng nghĩa với việc bạn đối mặt với nhiều thách thức. Vì thế, chỉ cần quyết định vội vàng, sai lầm thì Xử Nữ sẽ mất đi toàn bộ công sức cố gắng và kết quả trước đó. Bước sang tháng 9 của năm, mọi chuyện sẽ có phần sáng sủa và lạc quan hơn.

*Tình yêu: 2011 là năm mà Xử Nữ đón nhận niềm vui không chỉ trong công việc mà trong cả tình yêu. Bạn đã tìm thấy người bạn đời lý tưởng của mình và tổ chức đám cưới. Đây cũng chính là khoảng thời gian đầy ngọt ngào và lãng mạn cho Xử Nữ tận hưởng.


Thiên Bình (24/9 - 23/10)

2011 là một năm có nhiều điều tốt đẹp với Thiên Bình. Mạch nguồn cảm hứng dồi dào sẽ giúp Thiên Bình thử sức trong một vài lĩnh vực mới. Năm nay, Thiên Bình đối mặt với nhiều thử thách trong công việc. Tuy nhiên, không gì làm bạn nản chí. Trong tình yêu, bạn hãy giữ lời hứa và thực hiện nó để duy trì ngọn lửa tình lãng mạn giữa 2 người.

*Sức khỏe: Trong năm 2011, Thiên Bình cũng sẽ gặp phải một số vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, nhờ sao Thổ chiếu mệnh nên bạn sẽ nhanh chóng ổn định và lấy lại năng lượng cho cơ thể.

*Sự nghiệp: Thiên Bình bước sang năm 2011 với công việc và tình hình tài chính khá ổn định, cân bằng. Bạn cũng sẽ có được những khoản thu rất lớn. Với một số người làm việc có liên quan đến chính trị, rất có thể sẽ thăng tiến, nắm giữ chức vụ cao hơn.

*Tình yêu: Có khả năng Thiên Bình sẽ kết hôn trong năm nay. “Nửa kia” của bạn giống như món quà đặc biệt mà bạn may mắn có được. Tuy nhiên, tình cảm của 2 người sẽ gặp một số trắc trở trong tháng 7 và tháng 8. Vì thế, Thiên Bình cần tinh tế để nhận ra và điều chỉnh kịp thời.


Bọ Cạp (24/10 - 22/11)

Bọ Cạp xác định rõ kế hoạch mình sẽ thực hiện. Tuy nhiên, nếu không đạt được như ý, bạn vẫn lạc quan và tin tưởng ở những lần kế tiếp. Vì thế, Bọ Cạp luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Đặc biệt trong mối quan hệ đồng nghiệp và công việc.

*Sức khỏe: Năm 2011, Bọ Cạp tiếp tục đối mặt với những mệt mỏi. Vì thế, bạn cần dành thời gian thư giãn để phục hồi sức khỏe. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy niềm đam mê, nhiệt huyết cũng như sức sáng tạo trong công việc mà không cần phải tốn nhiều công sức như năm 2010. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải biết tận dụng sức khỏe, năng lượng bản thân để hoàn thành một số việc trước khi cảm thấy xuống sức.

*Sự nghiệp: Tài chính và công việc trong một vài tháng đầu năm của Bọ Cạp chưa thực sự suôn sẻ. Công việc kinh doanh có thể phải đối mặt với một số khó khăn nhất định. Tuy nhiên, đến khoảng tháng 6, tháng 7, tình hình sẽ được cải thiện.

*Tình yêu: Nửa đầu năm 2011 là khoảng thời gian để Bọ Cạp tận hưởng tình yêu ngọt ngào của mình. Cùng với hạnh phúc lứa đôi bất tận, Bọ Cạp cũng sẽ đón nhận thêm nhiều niềm vui trong các mối quan hệ mới. Bạn hãy cố gắng duy trì những điều tốt lành này trong cả năm.


Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Năm tới là khoảng thời gian đầy ắp hứa hẹn và hy vọng cho Nhân Mã. Có một số thay đổi song nhìn chung, tình hình của Nhân Mã vẫn rất khả quan. Nếu gặp khó khăn gì, bạn đừng ngại ngần đề nghị mọi người chung tay giúp đỡ để hoàn thành nó.
Năm 2011 là năm Nhân Mã đối mặt với thử thách. Nhưng điều đó sẽ giúp bạn học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm và trưởng thành hơn.

*Sức khỏe: Tình hình sức khỏe của Nhân Mã năm nay không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, để duy trì được tình trạng này, bạn cần có chế độ ăn uống kết hợp luyện tập phù hợp. Công việc, học tập hoặc các lĩnh vực khác sẽ lấy đi của bạn khá nhiều năng lượng. Vì thế, bạn càng cần phải chú ý nghỉ ngơi, thư giãn để có sức tiếp tục đối mặt với những thách thức đó.

*Sự nghiệp: Nhân Mã sẽ đón chào năm 2011 với niềm vui trong các lĩnh vực: tài chính, công việc…. đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm. Công việc kinh doanh mang lại cho bạn kết quả tốt đẹp. Vì thế, mọi người nhìn bạn với con mắt đầy ngưỡng mộ và khâm phục. Tuy nhiên, bước sang tháng 7, có thể những dấu hiệu tích cực này sẽ dần thưa thớt. Vì thế, để duy trì mọi điều tốt đẹp, Nhân Mã cần phải nỗ lực nhiều.

*Tình yêu: Năm tới sẽ mang lại tin tức tốt lành cho chuyện tình cảm của Nhân Mã. Bạn tích cực tham gia vào các mối quan hệ mới. Từ đây, bạn sẽ tìm được “người ấy”. Tình yêu cũng từ đó mà nảy nở và phát triển.


Ma Kết (22/12 - 20/1)

2011 là năm hứa hẹn thành công cho Ma Kết. Bạn sẽ bắt đầu tích lũy, đầu tư tiền cho công việc kinh doanh. Bạn cũng ý thức được rằng, để có được thành quả như mình mong muốn thì cần phải kiên trì. Ban đầu, Ma Kết chịu khá nhiều áp lực. Tuy nhiên sau đó, nhờ tinh thần hăng say và nhiệt huyết công việc nên bạn nhanh chóng vượt qua và lấy lại cân bằng cho bản thân.

*Sức khỏe: Năm 2011 tới đây, Bọ Cạp nên quan tâm đến sức khỏe của mình hơn thay vì năm trước, bạn đã “bỏ rơi” nó. Rất có thể tinh thần bạn gặp chút rắc rối. Song, bằng chế độ ăn uống và thời gian nghỉ ngơi hợp lý, bạn sẽ cân bằng trở lại.

*Sự nghiệp: Năm 2011, công việc sẽ mang lại cho Ma Kết những tin tức rất khả quan. Với tinh thần làm việc không biết mệt mỏi, Ma Kết sẽ nhận được kết quả thật xứng đáng. Trong việc học hành, đây là khoảng thời gian tốt để Ma Kết tham gia và hoàn thành các kỳ thi hoặc các cuộc phỏng vấn.

*Tình yêu: Ma Kết sẽ đón nhận 1 năm với nhiều tin tức tốt lành từ các mối quan hệ. Rất có thể, bạn sẽ tìm được người yêu lý tưởng và tổ chức đám cưới trong năm nay. Nhưng về cuối năm, Ma Kết cần chú ý điều chỉnh mối quan hệ này để cân bằng và hòa hợp với gia đình mình.


Bảo Bình (22/1 - 19/2)

Bảo Bình muốn tự do và hành động theo ý mình. Điều này có thể khiến bạn trở nên khá bí ẩn. Mọi người khó đoán định hành động hay suy nghĩ của bạn.
Bạn không quá quan tâm đến đánh giá, nhận xét của người khác. Đôi khi, điều này gây ra chút xích mích với đồng nghiệp. Đây cũng là điều mà bạn chú ý trong năm nay. Điều chỉnh tốt mối quan hệ cũng như cách làm việc thì Bảo Bình sẽ đón chào năm 2011 với những thành quả lao động ngọt ngào.

*Sức khỏe: Năm 2011, tình trạng sức khỏe của Bảo Bình không có gì đáng phải lo ngại. Năng lượng sẽ nhanh chóng được tái tạo lại cho cơ thể bạn. Vì thế, nó cho phép Bảo Bình tiếp tục cống hiến với công việc và hoàn thành những gì còn dang dở.

*Sự nghiệp: Bảo Bình sẽ nhận được những kết quả tốt đẹp, xứng đáng với sự cố gắng của bản thân. Tình hình tài chính không có gì đáng lo ngại. Rất có thể, Bảo Bình sẽ đón nhận 1 kế hoạch bất ngờ có liên quan đến tài chính trong năm nay. Điều này tác động không nhỏ đến sự thăng tiến trên con đường sự nghiệp.

*Tình yêu: Chuyện tình cảm của Bảo Bình gặp một số rắc rối: tranh luận, nghi ngờ giữa đôi bên, sự không đồng thuận từ gia đình... Phải cần 1 khoảng thời gian để mọi chuyện trở nên thuận lợi và tốt đẹp. Vì thế đám cưới của 2 người phải lùi dần đến cuối năm mới tổ chức được.


Song Ngư (20/2 - 20/3)

Năm 2011 bắt đầu với Song Ngư là bước tiến rõ rệt trong công việc, học tập và các khoản thu nhập. Nhưng nửa cuối năm thì Song Ngư cần nỗ lực hết mình để đạt kết quả như ý.
Trong năm tới, rất có thể Song Ngư sẽ có chút vấn đề trong một số mối quan hệ. Bạn cần dành nhiều thời gian để tìm hiểu và giải quyết ổn thỏa nó. Vượt qua những điều này, Song Ngư sẽ đón năm 2011 rất suôn sẻ.

*Sức khỏe: Sau những cố gắng không ngừng mệt mỏi, Song Ngư sẽ gặt hái nhiều thành công. Điều này sẽ tạo cảm hứng và là động lực lôi cuốn Song Ngư nhiều hơn. Song đừng vì thế mà bạn quên không quan tâm đến sức khỏe. Bạn hãy phân bố thời gian hợp lý để cân bằng tất cả.

*Sự nghiệp: Một năm rất thành công cho kinh doanh cùng những khoản lợi nhuận lớn hơn rất nhiều so với năm trước. Mọi nợ nần cũ đều được thanh toán. Nhiều khả năng, Song Ngư được thăng tiến ở vị trí mới.
Trong năm nay, bạn cũng thiết lập thêm được nhiều mối quan hệ mới. Vì thế, thành công cũng có thể xuất phát từ những mối quan hệ này hoặc bạn bè.

*Tình yêu: Các cuộc giao lưu, gặp gỡ hay những buổi dạ tiệc cùng bạn bè sẽ giúp Song Ngư tìm thấy “nửa kia” của mình. Nhiều khả năng bạn sẽ tổ chức lễ cưới trong năm 2011 này.

Ngày gửi: 16/12/2010 - 15:21

Xem tử vi cực hay

tu vi tron doi 2012 mien phi

Ngày gửi: 18/09/2011 - 19:49

Xem bói tình yêu qua tên của bạn và người ấy

đầu tiên bạn hãy đối chiếu các chữ cái(tên người ấy) vào bảng điểm sau:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A B C D E G U H I 
Đ K L M N O P Q R 
V Â T Ă S Y X Ê Ô 
* Lưu ý : 
U = Ư = 7 , Ô = Ơ = 9

** Sau đó bạn hãy cộng lại các tên như sau: 
Ví dụ: "Hắn" tên là Nguyễn Mạnh Hoàng, thì sẽ là : 567685 + 4158 +86156 =657999 => 6 + 5+ 7 +9 +9 +9= 45 => 4 +5= 9


Ngày gửi: 06/10/2011 - 01:24

 

---Tuổi Hổ sinh ra đã là lãnh đạo, quyến rũ và kiêu hãnh. Tuổi này có tướng mạo oai phong khiến người khác phải tuân phục nể vì, đúng như tuổi này muốn.

Bản chất của người tuổi Dần (Hổ) theo quan niệm đông phương.

Hơn thế nữa, tuổi Hổ thích kiếm ăn một mình, thích chính tay rình chụp con mồi. Rất nóng nảy và muốn tự mình điều khiển mọi việc! 

Thời gian là điều cốt yếu cho tuổi Hổ, thà tới trước ngồi đợi chớ không chịu chậm trễ. Gan dạ thì không ai sánh lại. Tuổi Hổ thường tiên phong trong chiến trận, không kể trong phòng họp hay trên giường ngủ.

Ở khu vực của phái đẹp hoặc chỗ riêng tư thì tuổi Hổ tuyệt nhiên là Vua! Quí phái và săn đón. Tuổi Hổ khiến cho người khác phái phải mê mệt tức khắc.

Thấy chuyện trái tai chướng mắt, tuổi này đổ máu cho lẽ phải tới cùng. Tuổi này dũng cảm nhất trong 12 con giáp, đến mức khó tin nổi.

Sẵn sàng làm chuyện lớn rung nhà vỡ đất nếu có mục tiêu xứng đáng ngay cả khi tình huống là thập phần nguy hiểm với chính mình.

Đây là tuổi của những nhà cách mạng lớn. De Gaulle là đại diện cho tuổi Hổ xuất chúng. Ðịch thủ chỉ nghe thấy Tuổi này thôi, cũng đã sợ trước.

Gần tuổi Hổ cũng phải cẩn thận một tí, bởi vì Tuổi này chụp bất tử đỡ không kịp. Tuổi Hổ thường thay đổi tính khí bất thường, lại thêm tính căng thẳng hơn người khác nên có khi tốt, có khi xấu.

Cũng vì thế nên nếu bị áp lực, Tuổi này lại đáp ứng không hữu hiệu nên dễ để lộ cảm xúc mãnh liệt cho người khác biết. Chính các tật nhạy cảm và phản ứng mãnh liệt hơi hàm hồ này làm cho bạn cũng như thù đều phải né xa ra.

Tuổi Hổ nên tập tính “điều hòa hóa” mọi chuyện. Nếu tuổi Hổ tập trung làm chủ chính mình và hướng năng lực dồi dào của mình vào những việc xứng đáng (thay vì phải chạy trong suốt cuộc sống) thì sẽ làm nên việc lớn.

*------------------

Tìm từ đồng nghĩa

Ngày gửi: 30/11/2012 - 11:15
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo