Mùng 3 tháng 3 âm lịch là ngày gì thế nhờ?

 |  Xem: 11.146  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 14/04/2008 - 23:38  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Đấy là ngày bánh trôi , bánh chay. Mọi người đều mua bánh trôi bánh chay cũng tổ tiên vào ngày đấy
Ngày gửi: 14/04/2008 - 23:39

Ngày tết hàn thực bạn ak.

Ngày gửi: 24/03/2012 - 18:56
Trả lời