Mùng 3 tháng 3 âm lịch là ngày gì thế nhờ?

 |  Xem: 11.746  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 14/04/2008 - 23:38  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Đấy là ngày bánh trôi , bánh chay. Mọi người đều mua bánh trôi bánh chay cũng tổ tiên vào ngày đấy
Ngày gửi: 14/04/2008 - 23:39

Ngày tết hàn thực bạn ak.

Ngày gửi: 24/03/2012 - 18:56
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những câu hỏi liên quan khác

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)