Tôi muốn nốt nhạc bài hotel california để chơi đàn guitar

 |  Xem: 12.366  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 30/04/2009 - 15:08  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn vào link này nhé. Trong này toàn tabs cho guitar thôi

http://www.guitaretab.com/fetch/?type=tab&query=hotel+california
Ngày gửi: 30/04/2009 - 15:26
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)