Tôi muốn nốt nhạc bài hotel california để chơi đàn guitar

 |  Xem: 12.023  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 30/04/2009 - 15:08  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn vào link này nhé. Trong này toàn tabs cho guitar thôi

http://www.guitaretab.com/fetch/?type=tab&query=hotel+california
Ngày gửi: 30/04/2009 - 15:26
Trả lời