Việt Nam đã có bao nhiêu di sản được Unesco công nhận?

 |  Xem: 39.359  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 29/05/2009 - 11:39  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Việt nam có 7 di sản văn hóa được Unesco công nhận, chia làm 2 : văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể :
+ văn hóa vật thể có 5 :
1/ Vịnh Hạ Long.
2/ Phong Nha Kẻ Bàng .
3/ Cung Đình Huế.
4/ Khu di tích Mỹ Sơn ở Quảng Nam .
5/ Đô thị Cổ Hội An ở Quảng Nam .
+ Văn hóa phi vật thể :
6/ Nhã Nhạc Cung Đình Huế ,
7/ Cồng Chiêng Tây Nguyên .
Chính phủ chúng ta đang trình hồ sơ về Di Tích Hoàng Thành Thăng Long , Vườn Quốc Gia Cúc Phương,và Sông Hương để yêu cầu công nhận di sản văn hóa thế giới
Ngày gửi: 29/05/2009 - 11:41

tại kì họp thứ 34 ngày 31-7-2010 tai brazil, thi khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long được công nhận là di sản văn hóa.

Đó là di sản thứ 6 của Việt Nam!

Ngày gửi: 16/09/2010 - 08:55
Trả lời