Việt Nam đã có bao nhiêu di sản được Unesco công nhận?

 |  Xem: 39.799  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 29/05/2009 - 11:39  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Việt nam có 7 di sản văn hóa được Unesco công nhận, chia làm 2 : văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể :
+ văn hóa vật thể có 5 :
1/ Vịnh Hạ Long.
2/ Phong Nha Kẻ Bàng .
3/ Cung Đình Huế.
4/ Khu di tích Mỹ Sơn ở Quảng Nam .
5/ Đô thị Cổ Hội An ở Quảng Nam .
+ Văn hóa phi vật thể :
6/ Nhã Nhạc Cung Đình Huế ,
7/ Cồng Chiêng Tây Nguyên .
Chính phủ chúng ta đang trình hồ sơ về Di Tích Hoàng Thành Thăng Long , Vườn Quốc Gia Cúc Phương,và Sông Hương để yêu cầu công nhận di sản văn hóa thế giới
Ngày gửi: 29/05/2009 - 11:41

tại kì họp thứ 34 ngày 31-7-2010 tai brazil, thi khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long được công nhận là di sản văn hóa.

Đó là di sản thứ 6 của Việt Nam!

Ngày gửi: 16/09/2010 - 08:55
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)