Thủ tục li hôn

Làm ơn cho mình biết thủ tục khi li hôn, làm đơn gửi cho cơ quan nào, mình không biết cách viết đơn
 |  Xem: 22.080  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 06/02/2008 - 16:05  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

1.Thẩm quyền giải quyết ly hôn:
Thẩm quyền giải quyết ly hôn được qui định theo các trường hợp sau:
Trường hợp cả ông/bà thuận tình ly hôn (không có yếu tố nước ngoài), (căn cứ điểm h khoản 2 Điều 35 BLTTDS), thì ông/bà có quyền thỏa thuận, lựa chọn nộp đơn kiện tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết: TAND quận (huyện) nơi cả ông/bà có hộ khẩu thường trú, tạm trú; nếu ông/bà có hộ khẩu thường trú, tạm trú ở 2 nơi khác nhau thì ông/bà sẽ thỏa thuận nộp đơn kiện tại TAND quận (huyện) nơi của ông hoặc bà có hộ khẩu thường trú, tạm trú.
Đối với hôn nhân có yếu tố nước ngoài thẩm quyền giải quyết do TAND cấp tỉnh,Tp trực thuộc trung ương giải quyết ( Điều 34 BLTTDS) nơi ông/bà có hộ khẩu thường trú, tạm trú.
Trường hợp ly hôn theo yêu cầu của một bên ông/bà, thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết là:
Đối với hôn nhân không có yếu tố nước ngoài: (Điều 33 BLTTDS) cơ quan có thẩm quyền giải quyết TAND quận (huyện) nơi cả ông/bà có hộ khẩu thường trú, tạm trú; nếu ông/bà có hộ khẩu thường trú ở 2 nơi khác nhau thì đơn kiện sẽ nộp tại TAND quận (huyện) nơi bị đơn có hộ khẩu thường trú, tạm trú (điểm a khoản 1 điều 35 BLTTDS giải quyết ), hoặc nếu thỏa thuận được thì đơn kiện của ông/bà có thể nộp tại TAND quận (huyện) nơi nguyên đơn có hộ khẩu thường trú, tạm trú (điểm b khoản 1 điều 35 BLTTDS)
Đối với hôn nhân có yếu tố nước ngoài thẩm quyền giải quyết do TAND cấp tỉnh, Tp trực thuộc trung ương giải quyết( Điều 34 BLTTDS) nơi ông/bà có hộ khẩu thường trú, tạm trú

2.Thời hạn giải quyết:
Căn cứ ( Điều 171 BLTTDS, điểm a khoản 1 Điều 179 BLTTDS) thời hạn chuẩn bị xét xử tối đa là 4 tháng kể từ ngày thụ lý, nếu vụ án phức tạp thì có thể gia hạn thêm 2 tháng nữa (nghĩa là 6 tháng) (qui định tại điểm b khỏan 1 Điều 179 BLTTDS).

3.Thủ tục ly hôn:
Căn cứ Điều 164,165 BLTTDS . Khi ông/bà làm thủ tục ly hôn thì các giấy tờ cần thiết để giải quyết về ly hôn có thể có như sau: Đơn xin ly hôn ; Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn; Nếu có con chung (giấy khai sinh của con); Giấy tờ chứng minh tài sản riêng/chung của ông/bà (nếu có); Giấy tờ về nhân thân của ông, bà: giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú….

Mời bạn ghé thăm:
Ngày gửi: 08/02/2008 - 13:03
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(23 lượt cảm ơn)
Quảng cáo