Giúp em tìm các khẩu hiệu về an toàn gian thông ?? với

Giúp em tim một số khẩu hiệu về an toan giao thông với các bác !! em tks nhìu
 |  Xem: 8.599  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 01/09/2009 - 17:08  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Bạn hỏi từ năm 2009 đến giờ vẫn chưa có cao nhân nào cho khẩu hiệu à? Mình cũng vừa hỏi xin khẩu hiệu nhưng không biêt ai có không, xin chia sẻ nhé.

Ngày gửi: 10/12/2010 - 17:15

an toàn giao thông là không đi chợ

Ngày gửi: 11/08/2012 - 07:42

cái này đâu phải trong mục truyện cười chứ :(

 

Ngày gửi: 14/08/2012 - 14:12
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)