Phân tích và lấy ví dụ về một hãng cạnh tranh hoàn hảo?

Phân tích và lấy ví dụ về một hãng cạnh tranh hoàn hảo; chỉ rõ cách thức mà hãng này lựa chọn sản lượng và lợi nhuậnkhi giá thị trường thay đổi trong.
 |  Xem: 12.426  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 13/05/2009 - 08:16  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn tham khảo ở link này xem thế nào nhé

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A1nh_tranh_ho%C3%A0n_h%E1%BA%A3o
Ngày gửi: 14/05/2009 - 14:04
Ngày gửi: 03/12/2009 - 21:42
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Phiếu chi loại bé
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)