Phân tích và lấy ví dụ về một hãng cạnh tranh hoàn hảo?

Phân tích và lấy ví dụ về một hãng cạnh tranh hoàn hảo; chỉ rõ cách thức mà hãng này lựa chọn sản lượng và lợi nhuậnkhi giá thị trường thay đổi trong.
 |  Xem: 12.290  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 13/05/2009 - 08:16  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn tham khảo ở link này xem thế nào nhé

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A1nh_tranh_ho%C3%A0n_h%E1%BA%A3o
Ngày gửi: 14/05/2009 - 14:04
Ngày gửi: 03/12/2009 - 21:42
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.