Chi phí vận chuyển ở nước ngoài hàng nhập khẩu có tính thuế nhập khẩu không?

 |  Xem: 1.108  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 21/07/2009 - 13:27  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Xin nói, ở đây bạn phải chia làm hai phương thức nhập khẩu nhập tại Cảng bên mua và nhập tại cảng bên bán, thông thường ở Việt Nam là nhập tại cảng bên mua là cảng của Việt Nam. Vậy nếu nhập ở cảng Việt Nam sẽ tính thuế vì theo quy chế Bộ tài chính thì thuế nhập khẩu sẽ =nguyên giá*thuế suất mà nguyên giá thì =giá mua+chi phí vận chuyển bốc dỡ và các chi phí liên quan+ các loại thuế không được hoàn lại...Vậy sẽ tính thuế vì sẽ tính chi phí vào nguyên giá.
Ngày gửi: 21/07/2009 - 13:34
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.