Phân tích ưu điểm và hạnh chế của hai mô hình ngân hàng trung ương đôc lập và trực thuộc chính phủ?

 |  Xem: 16.829  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 04/04/2011 - 16:01  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

1.Ngân hàng trung ương độc lập với chính phủ.

Khái niệm:

 Mô hình ngân hàng trung ương độc lập với chính phủ là mô hình trong đó ngân hàng trung ương không chịu sự quản lý của chính phủ mà là của quốc hội. Quan hệ giữa ngân hàng trung ương và chính phủ là quan hệ hợp tác.

Ưu điểm:

-          Tăng hiệu quả cảu mục tiêu kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế, giảm thâm hụt ngân sách và ổn định hệ thống tài chính

-          Được giao quyền lựa chọn mục tiêu mà không chịu sự can thiệp chỉ đạo từ chính phủ hay cơ quan liên quan khác.

-          Độc lập trong việc thực thi chính sách nên tăng tính chủ động và giảm độ trễ của chính sách tiền tệ.

-          Có thể từ chối trong mục tiêu thâm hụt ngân sách.

-          Tự chủ về cơ chế tổ chức và cơ chế tài chính, nhân sự.

-          Có trách nhiệm giải trình đầy đủ và minh bạch.

Nhược điểm:

-          ngân hàng vẫn phải chịu sự chi phối chính trị và sự thực hiện hài hòa giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ.

2.Ngân hàng trung ương trực thuộc chính phủ.

Khái niệm

Mô hình ngân hàng trung ương thuộc chính phủ là mô hình trong đó ngân hàng trung ương nằm nội các chính phủ và chịu sự chi phối trực tiếp của chính phủ về nhân sự, về tài chính và đặc biệt về các quyết định liên quan đến việc xây dựng và thực hiện chính sách tiền tệ.

Ưu diểm:

-          Chính phủ dễ dàng phối hợp CSTTvới CS vĩ mô khác.

Nhược điểm:

-          NHTW mất đi sự chủ động trong việc thực hiện CSTT.

-          Làm NHTW xa rời mục tiêu dài hạn của mình.

 

 

Ngày gửi: 18/10/2011 - 18:31
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(8 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn