Chức năng của ngân hàng trung ương là gì ?

Ngân hàng trung ương có chức năng gì trong nền kinh tế quốc gia ?
 |  Xem: 9.333  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 21/11/2008 - 10:09  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Phát hành tiền tệ.
Ngân hàng của các tổ chức tín dụng .
Ngân hàng của chính phủ .
Ngày gửi: 21/11/2008 - 10:10
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)