Chức năng của ngân hàng trung ương là gì ?

Ngân hàng trung ương có chức năng gì trong nền kinh tế quốc gia ?
 |  Xem: 9.299  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 21/11/2008 - 10:09  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Phát hành tiền tệ.
Ngân hàng của các tổ chức tín dụng .
Ngân hàng của chính phủ .
Ngày gửi: 21/11/2008 - 10:10
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...