Hối phiếu thương mại là gì ?

Cho hỏi hối phiếu thương mại là gì ?
 |  Xem: 4.199  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/11/2008 - 13:02  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Hối phiếu thương mại (Trade bill) do người xuất khẩu , người do vay ký phát đòi tiền người nhập khẩu hoặc ngân hàng mở L/C.
Ngày gửi: 22/11/2008 - 13:03
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...