Hối phiếu thương mại là gì ?

Cho hỏi hối phiếu thương mại là gì ?
 |  Xem: 4.245  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/11/2008 - 13:02  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Hối phiếu thương mại (Trade bill) do người xuất khẩu , người do vay ký phát đòi tiền người nhập khẩu hoặc ngân hàng mở L/C.
Ngày gửi: 22/11/2008 - 13:03
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)