Hồ sơ thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất khẩu gồm những giấy tớ gì ?

Hồ sơ thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất khẩu cần những gì ?
 |  Xem: 11.663  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 24/11/2008 - 13:05  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

- Tờ khai hải quan: 02 bản chính;

- Hợp đồng mua bán hàng: 01 bản sao (đối với hàng hóa xuất khẩu biên giới thì không phải nộp);

- Hoá đơn thương mại (đối với hàng có thuế): 01 bản chính.

- Bản kê chi tiết hàng hóa (đối với hàng đóng gói không đồng nhất): 01 bản chính; 01 bản sao;

-Giấy phép xuất khẩu (đối với mặt hàng thuộc danh mục hàng cấm xuất khẩu hoặc xuất khẩu có điều kiện): 01 bản chính;

- Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu (nếu nhận uỷ thác xuất khẩu): 01 bản sao;

- Bản định mức sử dụng nguyên liệu của mã hàng (nếu là hàng gia công, sản xuất xuất khẩu và chỉ nộp một lần đầu xuất khẩu): 1 bản chính.
Ngày gửi: 24/11/2008 - 13:06

Các bạn qua diễn đàn xuất nhập khẩu việt nam tại http://vnexim.com.vn tham khảo nhé.

Ngày gửi: 29/05/2011 - 11:21

Ui bạn tham khảo tại diễn đàn xuất nhập khẩu Việt Nam VNEXIM Forum tại: http://vnexim.com.vn

Ngày gửi: 10/07/2011 - 18:21
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)