Hồ sơ thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất khẩu gồm những giấy tớ gì ?

Hồ sơ thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất khẩu cần những gì ?
 |  Xem: 11.572  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 24/11/2008 - 13:05  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

- Tờ khai hải quan: 02 bản chính;

- Hợp đồng mua bán hàng: 01 bản sao (đối với hàng hóa xuất khẩu biên giới thì không phải nộp);

- Hoá đơn thương mại (đối với hàng có thuế): 01 bản chính.

- Bản kê chi tiết hàng hóa (đối với hàng đóng gói không đồng nhất): 01 bản chính; 01 bản sao;

-Giấy phép xuất khẩu (đối với mặt hàng thuộc danh mục hàng cấm xuất khẩu hoặc xuất khẩu có điều kiện): 01 bản chính;

- Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu (nếu nhận uỷ thác xuất khẩu): 01 bản sao;

- Bản định mức sử dụng nguyên liệu của mã hàng (nếu là hàng gia công, sản xuất xuất khẩu và chỉ nộp một lần đầu xuất khẩu): 1 bản chính.
Ngày gửi: 24/11/2008 - 13:06

Các bạn qua diễn đàn xuất nhập khẩu việt nam tại http://vnexim.com.vn tham khảo nhé.

Ngày gửi: 29/05/2011 - 11:21

Ui bạn tham khảo tại diễn đàn xuất nhập khẩu Việt Nam VNEXIM Forum tại: http://vnexim.com.vn

Ngày gửi: 10/07/2011 - 18:21
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...