Đấu thầu hạn chế là gì?

Cho cháu hỏi đấu thầu hạn chế làl gì ạh?
 |  Xem: 1.747  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 01/12/2008 - 11:00  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Đấu thầu hạn chế là hình thức đấu thầu mà bên mời thầu mời một số nhà thầu (tối thiểu là 5) có đủ năng lực tham dự. Danh sách nhà thầu tham dự phải được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền chấp thuận. là đấu thầu công khai, phải mình bạch
Ngày gửi: 01/12/2008 - 11:02
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)