Sao công ty TNHH lại không được phép phát hành cổ phiếu để huy động vốn ?

 |  Xem: 5.067  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 01/12/2008 - 13:16  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

công ty TNHH là một loại hình công ty đóng, có số lượng thành viên hạn chế (tối đa là 50 thành viên), do đó, nếu cho phép phát hành cổ phiếu để huy động vốn thì quy định này sẽ bị phá vỡ.
Ngày gửi: 01/12/2008 - 13:18
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)