Qui trình mở L/c như thế nào ?

 |  Xem: 9.306  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 03/12/2008 - 09:21  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Seller và Buyer ký hợp đồng, Buyer thông qua Ngân hàng của mình để mở L/c, L/c sẽ được chuyển tới Ngân hàng của Seller, Ngân hàng của SLR thông báo L/c tới SLLR, SLLR kiểm tra L/c, nếu chấp nhận thì coi như hợp đồng được thực hiện, còn ko thì thông báo tới Ngân hàng mở l/c thông qua ngân hàng của mình để yêu cầu sửa đổi, hoặc bổ sung trên cơ sở nội dung của Hợp đồng mua bán.
Sau khi SLLR giao hàng, thì lập bộ chứng từ gửi tới Ngân hàng mở L/c thông qua Ngân hàng của mình để dòi tiền. Ngân hàng mở L/c và Buyer kiểm tra chứng từ, nếu phù hợp với L/c thì chấp nhận thanh toán cho SLLR.

Như vậy trong quá trình giao dịch hợp đồng ngoại thương vaai trò của ngân hàng người bán và người mua là vai trò trung gian, đứng ra đảm bảo nghĩa vụ thanh toán và giao hàng của người bán và người mua.
Ngày gửi: 03/12/2008 - 09:32
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)