Xuất nhập khẩu biên mậu là gì?

 |  Xem: 5.581  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 20/12/2008 - 11:22  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Xuất nhập khẩu biên mậu là hoạt động trao đổi thương mại của cư dân giữa hai miền biên giới của hai quốc gia lân cận.
Ngày gửi: 20/12/2008 - 11:22

Bạn xem chi tiết tại diễn đàn xnk nhá: http://cafehau.com/forum/forumdisplay.php?f=47

Ngày gửi: 16/10/2010 - 10:32
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)