Tỉnh nào rộng nhất và tỉnh nào nhỏ nhất Việt Nam ?

 |  Xem: 9.324  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 13/04/2010 - 20:02  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Tỉnh có diện tích rông nhất hiện nay là Nghệ An. Và tỉnh nhỏ nhất là Bắc Ninh

Ngày gửi: 13/04/2010 - 20:02
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn
cucreHCM_