1 độ C bằng bao nhiêu độ F ?

 |  Xem: 29.627  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 23/04/2008 - 15:06  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

1 độ C thì gần bằng 26 độ F bạn à
Ngày gửi: 23/04/2008 - 17:36
bạn tính theo công thức này nhé:

C = (F- 32) : 1,8

Mời bạn ghé thăm: Thờ Trang Trẻ Em
Ngày gửi: 23/04/2008 - 17:47

F= ( Cx 1,8)+ 32


Ngày gửi: 31/08/2012 - 00:08
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn
cucreHCM_