Lăng Bác mở cửa những ngày nào trong tuần nhỉ???

Lăng Bác mở cửa những ngày nào trong tuần nhỉ???
 |  Xem: 12.563  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 12/06/2008 - 13:20  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Tất cả các ngày trong tuần trừ thứ 2 và thứ 5
Ngày gửi: 12/06/2008 - 13:21
Hình như là là các ngãy chẵn trong tuần và thứ 7 chủ nhật
Ngày gửi: 14/05/2009 - 22:54
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn
cucreHCM_