Xuất khẩu tại chỗ là gi?

 |  Xem: 4.599  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 04/12/2008 - 10:50  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Hàng hóa do doanh nghiệp tại Việt Nam sản xuất bán cho nước ngoài nhưng hàng hóa được giao cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của phía nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu.
Ngày gửi: 04/12/2008 - 10:53
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn
cucreHCM_