Card màn hình bao nhiêu X

Tôi có mua card màn hình 64M ASUS V9400-GamerEdition/TD (NVIDIA-GeFore MX400 8X OUT TV, DVI) của công ty máy tính Hoàn Long. Gần đây, tôi có tải phần mềm HWINFO32 để kiểm tra thiết bị thì chỉ thấy có 4X không phải là 8X như tôi đã mua (câu thông báo Video bus 4X). Vậy không biết tôi có thể đổi lại card màn hình khác được không?
 |  Xem: 1.332  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 21/07/2008 - 10:36  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Card màn hình trên hỗ trợ 8X như chúng tôi đã ghi trên các bảng báo giá. Đôi khi các phần mềm kiểm tra thông tin trên máy không chính xác. Bạn vui lòng đem máy đến trung tâm bảo hành Hoàn Long để chúng tôi kiểm tra cho bạn.
Ngày gửi: 21/07/2008 - 10:37
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Asus EN8800GTS/HTDP/320M (NVIDIA GeForce 8800GTS, 320MB, 320-bit, GDDR3, PCI Express x16)
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)