Không biết các dạng File trên đĩa VCD sử dụng đuôi nào vậy(ví dụ như là *.mp3 hay *.đuôi gì?

 |  Xem: 7.291  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 19/12/2008 - 09:12  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Dạng file trên vcd thường là đuôi .dat bạn ah
bạn có thể làm như sau để nó hiện đuôi file lên:
My Computer - Tools - Folder Options - View - bỏ dấu tích ở ô "Hide extensions for known file types
nếu nó không hiện thì máy có virus đấy.
Ngày gửi: 19/12/2008 - 09:13
dạng đuôi trên VCD thường là đuôi wav, DAT còn mp3 khác với VCD nhé bạn

Ngày gửi: 19/12/2008 - 09:22
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)