Cách kiểm tra các thông số của Ram?

Hướng dẫn tôi cách phân kiểm tra các thông số của Ram, một thanh Ram tốt đòi hỏi các thông số như thế nào, 2 thanh ram có thông số khác nhau có ảnh hưởng gì đến CPU không? xin cảm ơn.
 |  Xem: 6.678  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 17/07/2009 - 13:49  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

RAM có nhiều tiêu chuẩn. Cơ bản nhất là Dung lượng và tốc độ đường truyền. Dung lượng lớn hay nhỏ được đánh giá bởi đơn vị Byte : 128MB, 256MB,512MB...Tốc độ đường truyền (Bus) được đánh giá bởi MHz: 133, 266, 333, 400, 533, 667, 800...
Khái niệm RAM tốt hay xấu chỉ là mơ hồ. Bạn nên chọn RAM cùng dung lượng, cùng Bus tốt hơn nữa cùng nhà sản xuất phù hợp với sự hỗ trợ của Main là OK.
Ngày gửi: 17/07/2009 - 13:50
Bổ sung thêm này: nếu cùng cắm 2 thanh ram có thông số bus khác nhau thì máy sẽ chạy với bus của thanh ram có bus nhỏ hơn
Ngày gửi: 18/07/2009 - 14:21
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)