LAS và HEC trong sản xuất chất tẩy rửa tên khoa học của chúng gọi là gì? tính chất của chúng ntn?

 |  Xem: 6.437  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 24/10/2008 - 09:45  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

ten khoa hoc la huy d

Ngày gửi: 25/06/2012 - 12:21

tên khoa học cua chất hec cenllsoether

 

Ngày gửi: 25/06/2012 - 12:37

las và hec tên khoa học và tính chất lý hóa?

Ngày gửi: 07/11/2012 - 22:41
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo