Cảnh sát 113 có quyền xử phạt vi phạm giao thông?

Tôi sống tại phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Gần đây, tôi thấy buổi tối trên các con đường quanh công viên Nghĩa Đô xuất hiện nhiều cảnh sát 113 mặc quân phục, có trang bị súng, dùi cui... chặn các xe máy vi phạm giao thông: chở ba, không mũ bảo hiểm... để xử lý. (Hoàng Phú)

Đôi khi họ dạo xe trên đường Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Huyên, Tô Hiệu và rượt đuổi theo các xe vi phạm... Việc này tái diễn hàng đêm khiến những người dân hiếu kỳ khu phố tôi cứ ngỡ khu phố đang có cướp, hoặc có vụ trọng án gì xảy ra.

Tôi thấy việc này cứ kỳ kỳ thế nào. Đây đáng ra là trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của các chú cảnh sát giao thông cơ mà. Tôi muốn biết, cảnh sát 113 có thẩm quyền làm như vậy không? Được quy định tại văn bản nào?

 |  Xem: 1.500  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 04/10/2010 - 15:31  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Theo khoản 3, điều 47 Nghi định 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 có nêu: Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng Công an cấp xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điểm, khoản, điều của Nghị định này như sau:

... Nhưng cũng vì lợi dụng những quy định trên mà nhiều cảnh sát trong các lĩnh vực khác cũng tham gia xử lý giao thông mà không liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

( Thai Thong )

Ngày gửi: 05/10/2010 - 16:42

Thẩm quyền xử phạt người tham gia giao thông

Điều 47. Phân định thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Trưởng Công an các cấp (trừ Trưởng Công an cấp xã) có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này trong phạm vi quản lý của địa phương mình.
2. Cảnh sát giao thông đường bộ có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ của người và phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ được quy định trong Nghị định này.
3. Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng Công an cấp xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điểm, khoản, điều của Nghị định này.

Ngày gửi: 05/10/2010 - 16:43

Luật sư Tạ Anh Tuấn trả lời

Câu hỏi của bạn Hoàng Phú tôi xin trả lời như sau: Theo quy định Khoản 3, Điều 47 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/4/2010 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì các lực lượng sau đây có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ:

1. Cảnh sát trật tự;

2. Cảnh sát phản ứng nhanh; (Cảnh sát 113)

3. Cảnh sát cơ động,

4. Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội,

5. Trưởng Công an cấp xã.

Như vậy, theo quy định Cảnh sát 113 (Cảnh sát phản ứng nhanh) có thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Tuy nhiên, các lực lượng này trong đó có Cảnh sát 113 chỉ được xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm được quy định tại: a) Điểm đ, điểm e, điểm g, điểm l khoản 1; điểm g, điểm h, điểm m khoản 2; điểm b, điểm d, điểm h khoản 3; điểm a, điểm b, điểm đ, điểm h khoản 4; điểm b khoản 5; điểm b, điểm c khoản 6; khoản 7; khoản 8 Điều 8; b) Điểm g, điểm h khoản 1; điểm b, điểm d, điểm đ, điểm i khoản 2; điểm đ, điểm e, điểm h, điểm i, điểm k khoản 3; điểm đ, điểm g, điểm i khoản 4; điểm b, điểm d khoản 5; điểm b khoản 6; khoản 7; khoản 8 Điều 9; c) Điểm d, điểm đ, điểm e, điểm h, điểm i khoản 2; điểm b, điểm đ, điểm h khoản 3; điểm d, điểm e, điểm g khoản 4; điểm b, điểm c khoản 5; điểm a khoản 6; khoản 7 Điều 10; d) Điểm c, điểm g, điểm h, điểm i khoản 1; khoản 2; khoản 3; khoản 4 Điều 11; đ) Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15; e) Khoản 1, khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 18; g) Điều 21, Điều 23; h) Điểm b khoản 1; điểm a, điểm b khoản 4; điểm b khoản 5, điểm c khoản 7 Điều 26; i) Điều 29, Điều 32; k) Khoản 3, khoản 4 Điều 34; Điều 35, Điều 37, Điều 38.

Luật sư Tạ Anh Tuấn

Ngày gửi: 05/10/2010 - 16:44
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn