Tiền thuế phải đóng khi tách bìa đỏ?

Cha mẹ tôi có một mảnh đất vườn gần 2.000 m², gia đình chúng tôi có 4 con trai và 2 con gái. Nay cha mẹ tôi có cho tôi một mảnh trong vườn nhà. Tôi muốn tách riêng bìa đỏ thì cần những thủ tục gì? Tôi có hỏi cán bộ địa chính xã về khoản thuế thì được bảo là đây là đất vườn nên phải chịu mức thuế là 50% giá đất có đúng không? Xin chuyên mục tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!
 |  Xem: 3.695  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/07/2009 - 11:46  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:
Về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:


- Nộp hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại nông thôn thì nộp tại uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;


- Hồ sơ tặng, cho quyền sử dụng đất gồm văn bản cam kết tặng, cho hoặc hợp đồng tặng, cho và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


- Trong thời hạn không quá mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, chuyển hồ sơ đến cơ quan quản lý đất đai thuộc uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


- Trường hợp bên nhận quyền sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho bên nhận quyền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.


- Trong thời hạn không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, người nhận quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi đã nộp hồ sơ.


Ngoài ra, tiền sử dụng đất mà bạn phải nộp cho Nhà nước khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở là 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.
Ngày gửi: 02/07/2009 - 11:47
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo