Thủ tục ủy quyền làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Các anh chị làm ơn tư vấn cho tôi trường hợp này:
Hiện nay tôi đã làm thủ tục mua một mảnh đất ( chỉ là giấy viết tay không có công chứng) vì miếng đất này hiện chưa có sổ đỏ mà mới chỉ có quyết định cấp đất của ủy ban ND huyện. Do bên bán chuyển về quê xa nên sau này làm thủ tục cấp sổ đỏ & sang tên cho tôi sẽ gặp nhiều khó khăn về điều kiện đi lại. Do đó bên bán có gợi ý cho tôi là bên bán sẽ tiến hành làm giấy ủy quyền cho tôi để sau này tôi tự đi làm các thủ tục cấp sổ đỏ và sang tên cho tôi mà không cần sự có mặt của bên bán. Vậy kính mong các anh chị có kinh nghiệm trong lĩnh vực này tư vấn giúp tôi làm như vậy có được không và nếu được thì cách thức thực hiện như thế nào.
Tôi xin chân thành cảm ơn các Anh các Chị rất nhiều
 |  Xem: 14.292  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/01/2009 - 22:07  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Tôi xin trả lời bạn như sau:
Việc xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được thực hiện theo quy định sau:
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà toàn bộ thửa đất hoặc một phần thửa đất có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định (1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:
a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;
c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
đ) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;
e) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.
2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
5. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật)
2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà toàn bộ thửa đất hoặc một phần thửa đất không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất không có giấy tờ khi có đủ các điều kiện sau:
a) Đất không có tranh chấp;
b) Đất đã được sử dụng trước thời điểm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được xét duyệt; trường hợp đất được sử dụng sau thời điểm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được xét duyệt thì phải phù hợp với quy hoạch hoặc kế hoạch đó. Thời điểm sử dụng đất do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất xác nhận;
c) Trường hợp sử dụng đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.
3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà trước đây Nhà nước đã có quyết định quản lý trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước, nhưng trong thực tế Nhà nước chưa quản lý thì hộ gia đình, cá nhân đó được tiếp tục sử dụng, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Đối chiếu với các quy định trên bạn hoàn toàn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mà bạn đã mua. Chúc bạn vui tết Kỷ Sửu hạnh phúc và thành đạt
Ngày gửi: 19/01/2009 - 09:46
Lời cảm ơn 5 điểm
Cảm ơn bạn nhiều về câu trả lời. nhưng xin bạn trả lời giúp nốt phần: "Do đó bên bán có gợi ý cho tôi là bên bán sẽ tiến hành làm giấy ủy quyền cho tôi để sau này tôi tự đi làm các thủ tục cấp sổ đỏ và sang tên cho tôi mà không cần sự có mặt của bên bán. Vậy kính mong các anh chị có kinh nghiệm trong lĩnh vực này tư vấn giúp tôi làm như vậy có được không và nếu được thì cách thức thực hiện như thế nào".
Tôi xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(16 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn