Có phải nếu đất chúng tôi sử dụng trước năm 1980 thì sẽ được cấp tối đa là 1.500m2?

Hiện nay chúng tôi đang ở trên khu đất có diện tích ghi trong sổ đỏ là 972m2 (gồm đất vườn và đất ở). Đất mà gia đình chúng tôi ở đã từ rất lâu (trước năm 1980). Xung quanh đều có bờ rào tiếp giáp với các vườn xung quanh, không thuộc dạng lấn chiếm, tranh chấp và quy hoạch...

Vừa qua có dự án Semla kết hợp với Bộ Tài nguyên môi trường Việt Nam để đo đạc lại đất đai. Khi đo đạc diện tích thực tế đo được là: 1.470m2. Sau khi đo đạc và giải quyết chính quyền xã đã giải quyết cấp lại sổ đỏ cho gia đình chúng là: 1.070m2 (Bị cắt 400m2 so với số liệu thực tế đo được).

Vậy xin hỏi chính quyền làm như vậy đã đúng chưa? Có phải nếu đất chúng tôi sử dụng trước năm 1980 thì sẽ được cấp tối đa là 1.500m2?
 |  Xem: 1.774  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/04/2009 - 11:46  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Trước đây, việc đo đạc đất bằng phương pháp thủ công. Do đó, thực tế có chênh lệch nhiều so với đo bằng thiết bị kỹ thuật tiên tiến.

Trong trường hợp, diện tích thực tế lớn hơn diện tích được ghi trên giấy chứng nhận cũ. Đất có ranh giới rõ ràng, không tranh chấp, không thuộc diện quy hoạch. Ranh giới này không thay đổi so với ranh giới cũ. Cơ quan có thẩm quyền phải cấp giấy chứng nhận theo diện tích đo đạc thực tế. (Điểm a, khoản 2 điều 18 nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007).

Đất bạn không được cấp đúng theo diện tích đo đạc thực tế. Bạn nên liên hệ cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cấp cấp giấy chứng nhận toàn bộ diện tích đất bạn đang sử dụng.

Về vấn đề hạn mức đất ở, do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Toàn bộ diện tích đất ao, vườn cùng một thửa và trên đất có nhà ở được công nhận toàn bộ là đất ở. Nhưng không quá 5 lần hạn mức đất ở do ủy ban nhân dân tỉnh quy định. Nếu vượt hạn mức đất này, người sử dụng đất phải đóng tiền sử dụng đất theo đơn giá do ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

Ví dụ, hạn mức đất ở của tỉnh bạn là 300m2/hộ. Đất của bạn đều nằm trong một thửa đất. Gia đình bạn được công nhận tối đa 1.500m2. Phần diện tích vượt quá 1.500m2 phải đóng tiền sử dụng đất (nếu là đất ở).
Ngày gửi: 02/04/2009 - 11:47
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

An phúc trọn đời AIA
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(22 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo