Thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh?

Công ty em là công ty TNHH 2 thành viên ,trên giấy phép ĐKKD vốn của thành viên B theo tỉ lệ 40% nhưng thành viên B vẫn chưa nộp vốn đến thời điểm hiện tại,nay công ty đã làm giấy thay đổi tên thành viên ,chuyển nhượng từ thành viên B cho thành viên C ,nhưng đến nay thành viên C vẫn chưa nộp vốn vào công ty ,vậy em xin hỏi công ty đã làm giấy thay đổi tên thành viên và chuyển nhượng phần vốn từ B cho thành viên C nhưng thành viên C đến nay vẫn chưa nộp vốn vào công ty vậy em có thể thay đổi thành công ty 1 thành viên không ạ và thành viên C có dựa vào đâu để đòi quyền lợi gì từ phía công ty không a ?
em xin cám ơn rất nhiều

 |  Xem: 9.331  |  Trả lời: 5
Ngày gửi: 01/04/2010 - 13:38  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (5)

Điều 39 Luật doanh nghiệp quy định:


“1. Thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn bằng loại tài sản góp vốn như đã cam kết. Trường hợp thành viên thay đổi loại tài sản góp vốn đã cam kết thì phải được sự nhất trí của các thành viên còn lại; công ty thông báo bằng văn bản nội dung thay đổi đó đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày chấp thuận sự thay đổi.

Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thông báo bằng văn bản tiến độ góp vốn đăng ký đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày cam kết góp vốn và phải chịu trách nhiệm cá nhân về các thiệt hại cho công ty và người khác do thông báo chậm trễ hoặc thông báo không chính xác, không trung thực, không đầy đủ.

2. Trường hợp có thành viên không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được coi là nợ của thành viên đó đối với công ty; thành viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết.

3. Sau thời hạn cam kết lần cuối mà vẫn có thành viên chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được xử lý theo một trong các cách sau đây:

a) Một hoặc một số thành viên nhận góp đủ số vốn chưa góp;

b) Huy động người khác cùng góp vốn vào công ty;

c) Các thành viên còn lại góp đủ số vốn chưa góp theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty.

Sau khi số vốn còn lại được góp đủ theo quy định tại khoản này, thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty và công ty phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này…”


Do đó, nếu quá thời hạn cam kết góp vốn mà thành viên vẫn chưa góp đủ vốn thì công ty có quyền thay đổi Đăng ký kinh doanh theo nhu cầu thực tế.

Tuy nhiên, luật quy định là vậy, nhưng trong quá trình thực hiện thủ tục chắc chắn bạn sẽ gặp không ít khó khăn đâu.

Trân trọng.

Ngày gửi: 01/04/2010 - 13:39

        Bạn vẫn có thể thay đổi đăng ký kinh doanh bình thường & Thành viên C như bạn nói không thể dựa vào đâu để đòi quyền lợi từ phía Cty. Vì khi góp vốn Cty phải có biên bản, và các giấy tờ liên quan có chữ ký của các Thành viên liên quan.

     Bạn có thể nhờ tư vấn làm. Có gì thắc mắc bạn có thể liên hệ sử dụng dịch vụ Tư vấn pháp lý thường xuyên của chúng tôi.Ngày gửi: 02/04/2010 - 16:49

Chào bạn.

Vấn đề của bạn nêu không chỉ số ít Doanh nghiệp mắc phải mà đó là tình trang của rất nhiều Doanh nghiệp Việt Nam đang diễn ra. Tôi có những đánh giá về vấn đề của bạn như sau.

Việc bạn đã làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sang tên cho C và thủ tục này đã hoàn thành tại Sở KHDT, điều đó nói lên rằng Công ty bạn đã hoàn thành thủ tục pháp lý. Điều này cũng hiểu rằng trong hồ sơ của bạn ghi rõ: Hợp đồng chuyển nhượng và trong Hợp đồng đó luôn ghi đã nhận đủ số tiền mà C đã chuyển cho B một điều nữa đối với thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh Công ty TNHH thì luôn bắt buộc có phiếu thu và phiếu chi có đầy đủ chữ kỹ của các bên. Điều này nói lên rằng C đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính cho B và C hoàn toàn hợp pháp được hưởng các quyền lợi ghi trong điều lệ công ty và quy đinh Luật Doanh nghiệp 2005 và nghị định khác.

Tôi không đống ý với ý kiến của Công ty tư vấn ĐÔNG ĐÔ đã nêu ở trên, nếu như vậy thì Sở kế hoạch và đầu tư cơ quan quản lý sẽ chẳng có ý nghĩa. Vì vậy nếu trong trường hợp này bạn phải có biện pháp khác để có thể đạt được múc đích của mình đúng quy đinh pháp luật.

 


Mời bạn ghé thăm: Trung tam cuu ho may tinh Ha Noi GPC
Ngày gửi: 22/10/2010 - 10:17

 

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với từng nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh:

·       Tư vấn thay đổi tên công ty:
         -      Tư vấn thay đổi tên công ty bằng tiếng việt, tiếng anh;
         -      Tư vấn thay đổi tên viết tắt;
·       Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
·       Tư vấn thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website;
·       Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh, gồm:
         -      Tư vấn rút ngành nghề kinh doanh;
         -      Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh;
·       Tư vấn thay đổi vốn điều lệ, gồm: Tư vấn tăng vốn điều lệ, Tư vấn giảm vốn điều lệ;
·       Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
·       Tư vấn thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp;
·       Tư vấn thay đổi thành viên, cổ đông của công ty;
·       Tư vấn thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty;
·       Tư vấn Thành lập chi nhánh công ty;
·       Tư vấn Thành lập văn phòng đại diện;
·       Tư vấn Lập địa điểm kinh doanh;
·       Các nội dung khác có liên quan.

2. Hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh:

·       Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh;
·       Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh;
·       Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;
·       Thông báo lập sổ đăng ký thành viên/cổ đông;
·       Giấy ủy quyền;
·       Ngoài ra, đối với từng nội dung thay đổi sẽ có thêm các văn bản khác có liên quan;

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:
·       Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
·       Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
·       Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đại diện của DN có mặt cùng nhân viên Công ty Coeus  để ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);
·       Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền (nếu việc thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn đến thay đổi Dấu pháp nhân);
·       Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty (người đại diện của DN có mặt cùng nhân viên Công ty Coeus  để ký nhận Dấu);
·       Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế cho Doanh nghiệp (nếu việc thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn đến việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký Thuế);

4. Cam kết sau thay đổi:

·       Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;
·       Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
·       Hướng dẫn các thủ tục có liên quan tại trụ sở công ty Coeus ;
·       Giảm 10% phí dịch vụ lần tiếp theo.

V

 


Ngày gửi: 23/11/2010 - 16:32

Theo quy định các văn bản pháp luật hiện hành hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp năm 2005, Thủ tục thay đổi đăng doanh nghiệp có rất nhiều thay đổi, bổ sung, và những điểm mới. Ngày 15 tháng 4  năm  2010 chính phủ ban hành nghị định Số: 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thay thế nghị định 88/2006, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/06/2010. Tiếp đó, ngày ngày 04 tháng 06 năm 2010 BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ra thông tư số: 14/2010/TT-BKH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2010/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP. Đã thống nhất áp dụng Biểu mẫu mới đối với thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, bắt đầu áp dụng từ ngày 21/07/2010. Chắc hẳn, các doanh nghiệp thấy lúng túng, hay chưa rõ về các quy định mới, cũng như biểu mẫu mới về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp? Hồ sơ của mình có đúng với quy định của biểu mẫu mới chưa? Nắm bắt những nhu cầu thiết yếu đó của doanh nghiệp công ty Hà Trần chúng tôi luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu điều đó, Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói đến với các quý doanh nghiệp, quý doanh nghiệp có thể yên tâm với đội ngũ luật sư, chuyên viên giỏi về chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm trong công tác tư vấn thành lập, thay đổi doanh nghiệp mọi thủ tục sẽ được chúng tôi giải quyết nhanh gọn nhất. Công ty chúng tôi xin cung cấp các quy trình dưới đây về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh Nghiệp cho các quý doanh nghiệp tham khảo.

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với từng nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh: 

·      Tư vấn thay đổi tên công ty:

-      Tư vấn thay đổi tên công ty bằng tiếng việt, tiếng anh;

-      Tư vấn thay đổi tên viết tắt;

·       Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

·       Tư vấn thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website;

·       Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh, gồm:

-      Tư vấn rút ngành nghề kinh doanh;

-      Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh;

·       Tư vấn thay đổi vốn điều lệ, gồm: Tư vấn tăng vốn điều lệ, Tư vấn giảm vốn điều lệ;

·       Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

·       Tư vấn thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp;

·       Tư vấn thay đổi thành viên, cổ đông của công ty;

·       Tư vấn thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty;

·       Tư vấn Thành lập chi nhánh công ty;

·       Tư vấn Thành lập văn phòng đại diện;

·       Tư vấn Lập địa điểm kinh doanh;

·       Các nội dung khác có liên quan.

2. Hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh:

·       Biên bản họp về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

·       Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

·       Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

·       Thông báo lập sổ đăng ký thành viên/cổ đông;

·       Giấy ủy quyền;

·       Ngoài ra, đối với từng nội dung thay đổi sẽ có thêm các văn bản khác có liên quan;

Hiện nay, Luật Hà Trần đang cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi Nội dung đăng ký kinh doanh cho các Doanh nghiệp với thời gian nhanh chóng, chất lượng và chi phí hợp lý. Nội dung công việc các luật sư của chúng tôi cam kết tiến hành:

- Đại diện cho khách hàng trên phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư để nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

- Đại diện cho khách hàng để theo dõi hồ sơ của doanh nghiệp và nhận kết quả trả lời của Phòng đăng ký kinh doanh;

- Nhận kết quả là Giấy chứng nhận ĐKKD mới tại Phòng đăng ký kinh doanh;

- Công chứng các hồ sơ giấy tờ để thực hiện các thủ tục tiếp theo;

- Đại diện tại cơ quan Công an để xin giấy phép sử dụng con dấu (nếu mở Chi nhánh) ;

- Tiến hành thủ tục để làm con dấu cho Doanh nghiệp ( trong
trường hợp phải làm dấu).

================================================

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Hà Trần  để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết.                                                                                                

 

TƯ VẤN VÀ NHẬN HỒ SƠ TẬN NƠI

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Luật Hà Trần- P1103-N06-Trần Đăng Ninh- Cầu Giấy

Điện thoại: (04) 62811702 - 04 22 13 80 81

Hotline: 0983 33 88 11

Email: Luatsu@Luathatran.vn

              www.LuatHaTran.vn


Mời bạn ghé thăm: Công Ty Luật Hà Trần
Ngày gửi: 18/03/2011 - 17:00
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(5 lượt cảm ơn)
(21 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo