Mất giấy khai sinh gốc, có thể làm lại mấy lần?

Hiện nay tôi đã bị mất giấy khai sinh gốc, tôi có ra UBND phường xin làm lại nhưng mọi người bảo giấy khai sinh chỉ làm lại 1 lần thôi, không làm lại được nữa (ngày trước giấy khai sinh của tôi cũ nên đã làm lại theo mẫu mới, tôi mới làm vào tháng 8/2007,vì vậy mà mọi người bảo là tôi đã làm một lần đó rồi nên không làm lại được nữa). Vậy bây giờ tôi có thể làm lại giấy khai sinh được không? Và tôi phải nói thế nào để UBND phường làm cho tôi?Có luật nào qui định vấn đề này để tôi có thể nói lại với họ.Tôi chân thành cảm ơn.
 |  Xem: 26.269  |  Trả lời: 4
Ngày gửi: 13/09/2008 - 10:30  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (4)

Theo quy định tại Khoản 1 điều 62 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/12/2005 về Đăng ký và Quản lý hộ tịch: "Trong trường hợp bản chính Giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà Sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được, thì được cấp lại bản chính Giấy khai sinh."

Thủ tục xin cấp lại bản chính Giấy khai sinh như sau:

- Người yêu cầu cấp lại bản chính Giấy khai sinh phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) và bản chính Giấy khai sinh cũ (nếu có).

- Sau khi nhận Tờ khai, cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp căn cứ vào Sổ đăng ký khai sinh đang lưu trữ để ghi vào nội dung bản chính Giấy khai sinh và ghi rõ “Cấp lại” dưới tiêu đề của bản chính Giấy khai sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự một bản chính Giấy khai sinh mới, thu hồi lại Giấy khai sinh cũ (nếu có). Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ “Đã cấp lại bản chính Giấy khai sinh ngày... tháng... năm...”.

- Sau khi cấp lại bản chính Giấy khai sinh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm gửi thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh để ghi chú tiếp vào Sổ đăng ký khai sinh lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Các văn bản pháp luật có liên quan:

· Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/12/2005 về Đăng ký và Quản lý hộ tịch;

· Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/06/2008 của Bộ tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/12/2005 về Đăng ký và Quản lý hộ tịch;
Ngày gửi: 13/09/2008 - 10:32

-Cấp lại giấy khai sinh bản gốc nghe đã là buồn cười(rồi bằng cấp cũng thê) và thủ tục nhiêu khê vô cùng, việc xác đinh là dùng giấy khai sinh vào việc gì thôi?mời thăm thân, nhận tài sản cái chính là chứng minh bố mẹ mình có phải là bố mẹ mình không?(bên ta thử ADN lại bảo là máy báo láo, quyết định của sếp trưởng mới là đúng) bên tây tôi thấy ngừoi ta thề trước chúa là xong, nhân phẩm và nhân quyèn là cao nhất bộ máy hành chíhh sinh ra để phục vụ nhu cầu này mà.

-Chính nhà nước nhìn thấy cái lùng nhùng, loanh quanh này nên đã đưa ra giải pháp tương đương đó là cấp lại BẢN SAO GIẤY KHAI SINH giấy này có giá trị tương đương như BẢN CHÍNH

-Các bước sẽ phải liên quan đến cái bản chính kia:bạn phải có TÊN trong sổ hộ khẩu(chuyển nhà, chuyển khẩu đi đâu cũng được miễn là trong VN) có trường hợp (không có tên trong sổ hộ khẩu thì lại dài dòng hơn nữa) xin giấy xác nhận mất bản chính tại nơi mẹ mình  làm khai giáy khai sinh (vợ theo chồng, con theo mẹ mà), mang ra chố UBND nơi có đăng ký hộ khẩu xin xác nhận lần nữa, rồi mang lên quận cấp cao hơn phuòng(xã) sở tại xin cấp lại BẢN SAO.

-BẢN SAO này có giá trị nhận, thừ kế tài sàn ngon lành, mời thăm thân thoải mái, nếu là mời thăm thân lại thêm 1 việc nữa là dịch cái bản đó sang tiếng nước mà có ngừoi thân sử dụng  bao gồm công chúng dịch, sau đó nếu từ đà nẵng trở ra thì ra hà nội, nam thì vào tp HCM lấy tiếp con dấu chứng nhận cục lãnh sự, bộ ngoại giao thế là xong.

honghaphuong

Ngày gửi: 22/05/2010 - 10:44

Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Theo quy định tạiĐiều 62 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 (Nghị định số 158/2005/NĐ-CP) về đăng ký và quản lý hộ tịch, trong trường hợp bản chính Giấy khai sinh bị mất mà Sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được thì được cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

Điều 63 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định về thủ tục xin cấp lại bản chính giấy khai sinh như sau:

  1. Người yêu cầu cấp lại bản chính Giấy khai sinh phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định).
  2. Sau khi nhận Tờ khai, cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp căn cứ vào Sổ đăng ký khai sinh đang lưu trữ để ghi vào nội dung bản chính Giấy khai sinh và ghi rõ "Cấp lại" dưới tiêu đề của bản chính Giấy khai sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự một bản chính Giấy khai sinh mới. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "Đã cấp lại bản chính Giấy khai sinh ngày... tháng... năm...".

Như vậy bạn cần đến Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, nơi lưu trữ sổ đăng ký hộ tịch để làm thủ tục xin cấp lại bản chính Giấy khai sinh. Để thuận lợi cho việc làm thủ tục bạn cần mang thêm bản sao Giấy khai sinh còn lưu giữ trong máy tính xách tay để xuất trình khi cần thiết.

Thời gian thực hiện thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh là 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày (khoản 2 Điều 59 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP).

Bạn có thể đến bất kỳ một Văn phòng luật sư nào họ cũng có thể tư vấn cụ thể về thủ tục cũng như các giấy tờ cần thiết khác cho việc xin cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính, 
Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày gửi: 17/08/2010 - 22:14

Trong trường hợp hồi trước giấy khai sinh ở quận khác, h ở quận đó tách ra thì làm lại giấy khai sinh ở đâu ạ?

Ngày gửi: 28/06/2012 - 16:51
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(5 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo