Thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội ??

tôi bị mất sổ bảo hiểm xã hội giờ tôi phải làm thủ tục gì để xin làm lại BHXH?
 |  Xem: 18.311  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 15/09/2008 - 10:13  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

I. NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM MẤT SỔ:

· Đối tượng: Người lao động làm mất sổ BHXH, nay xin cấp lại sổ.

· Hồ sơ yêu cầu:

o Đơn cớ mất có xác nhận của cơ quan công an nơi xảy ra vụ việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú. 1 bản.

o Đề nghị cấp lại sổ BHXH (theo mẫu, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú). 1 bản.

o Giấy xác nhận quá trình đóng BHXH (bản chính) của cơ quan BHXH liên quan (nếu người lao động có thời gian đóng BHXH tại BHXH các tỉnh, thành khác thì phải do cơ quan BHXH các tỉnh, thành xác nhận) 1 bản.

o Giấy xác nhận chưa được giải quyết trợ cấp 1 lần tại cơ quan BHXH địa phương nơi cư trú.

o Tờ khai cấp sổ (nếu mất thì phải tự liên hệ đơn vị cũ hoặc cơ quan BHXH nơi cấp sổ để sao y) 1 bản.

o Bản sao CMND (có chứng thực). 1 bản.

· Thời gian hẹn trả: 30 ngày

II. NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀM MẤT SỔ

· Đối tượng: Người lao động bị mất sổ trong thời gian lưu giữ tại đơn vị.

· Hồ sơ yêu cầu:

o Biên bản xác định nguyên nhân, quy rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong việc làm mất sổ. 1 bản.

o Văn bản đề nghị cấp lại sổ (theo mẫu quy định). 1 bản.

o Giấy xác nhận quá trình đóng BHXH (bản chính) của cơ quan BHXH liên quan (nếu người lao động có thời gian đóng BHXH tại BHXH các tỉnh, thành khác thì phải do cơ quan BHXH các tỉnh, thành xác nhận) 1 bản.

o Giấy xác nhận chưa được giải quyết trợ cấp 1 lần tại cơ quan BHXH địa phương nơi cư trú.

o Tờ khai cấp sổ (nếu người sử dụng lao động không phải là nơi cấp sổ lần đầu thì phải liên hệ đơn vị cũ của người lao động hoặc cơ quan BHXH nơi cấp sổ để sao y) 1 bản.

o Bản sao CMND (có chứng thực). 1 bản.

· Thời gian hẹn trả: 30 ngày

Theo BHXH Tp Hcm
Ngày gửi: 15/09/2008 - 10:21
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(13 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo