Xin Giấy phép đăng ký kinh doanh?

Hiện tôi đang định mở cửa hàng bán gas (đun bếp), tôi có phải xin phép đăng ký kinh doanh, hay phải thỏa mãn một số điều kiện nào đó không? Kính mong ban biên tập tư vấn giúp! Xin cảm ơn!
 |  Xem: 5.492  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 21/02/2009 - 10:33  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Thông tư số 15/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn các điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng (L.P.G) trên thị trường Việt Nam quy định:

Điều kiện đối với các cửa hàng kinh doanh khí đốt hoá lỏng :

1. 1- Điều kiện về chủ thể kinh doanh :

Là thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,

trong đó có đăng ký kinh doanh mặt hàng khí đốt hoá lỏng.

1. 2 - Điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị :

Cửa hàng kinh doanh khí đốt hoá lỏng phải có thiết kế xây dựng theo quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN 2622: 1995.

Việc xây dựng cửa hàng kinh doanh khí đốt hoá lỏng phải thực hiện các quy định về diện tích mặt bằng, yêu cầu kết cấu xây dựng, nơi bán hàng, kho chứa hàng, khu phụ cửa hàng và cung cấp điện tại Mục 5, Tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN 6223 : 1996 ( Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này ).

1. 3 - Điều kiện về trình độ chuyên môn của cán bộ, nhân viên :

Cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng kinh doanh khí đốt hoá lỏng phải được học tập kiến thức về khí đốt hoá lỏng, huấn luyện về phòng độc, phòng cháy chữa cháy và được Công an tỉnh, thành phố kiểm tra, cấp chứng chỉ về phòng cháy chữa cháy.

1. 4- Điều kiện về sức khoẻ:

Cán bộ, nhân viên làm việc tại các cửa hàng kinh doanh khí đốt hoá lỏng phải có đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công việc kinh doanh, được cơ quan Y tế cấp quận, huyện, thị xã hoặc tương đương trở lên kiểm tra và xác nhận.

1. 5- Điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ :

Cửa hàng kinh doanh khí đốt hoá lỏng phải có đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Mục 6 Tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN 6223 : 1996 ( Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này ) và được cơ quan Công an phòng cháy chữa cháy tỉnh, thành phố kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy .

Các quy định phải thực hiện khi kinh doanh khí đốt hóa lỏng

1- Thương nhân kinh doanh khí đốt hoá lỏng phải thường xuyên đảm bảo các điều kiện quy định tại Mục II của Thông tư này và phải thực hiện các quy định sau :

1.1- Việc xếp dỡ, tồn chứa và bày bán chai chứa khí đốt hoá lỏng tại cửa hàng phải tuân thủ các quy định tại Mục 7 Tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN 6223: 1996 ( Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này ).

2.2- Việc tự vận chuyển khí đốt hoá lỏng từ cơ sở sản xuất, chiết nạp về cửa hàng kinh doanh khí đốt hoá lỏng và từ cửa hàng đến các hộ tiêu thụ phải tuân thủ các quy định tại Mục 8 Tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN 6223: 1996 ( Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này ).

2-3- Phải niêm yết Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng, giá bán lẻ của từng chủng loại chai khí đốt hoá lỏng đang có bán.

2.4- Có trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp hoặc cung cấp bản hướng dẫn cho khách hàng sử dụng an toàn chai khí đốt hoá lỏng, kể cả khi sử dụng bếp gas.

2.5- Không được kinh doanh các mặt hàng dễ cháy, dễ nổ, các mặt hàng ăn uống, lương thực, thực phẩm tại cửa hàng kinh doanh khí đốt hoá lỏng.

Thẩm quyền, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng

1- Sở Thương mại tỉnh, thành phố là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng.

2- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng ( kể cả kinh doanh dịch vụ kho bảo quản chai ( bình ) chứa khí đốt hoá lỏng ), gồm có :

2.1- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng ( theo mẫu đính kèm ).

2.2- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( bản sao hợp lệ ).

2.3- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy do Công an tỉnh, thành phố cấp.

Bạn có thể tìm hiểu chi tiết về quy định trên tại Thông tư số 15/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 của Bộ Thương mại theo địa chỉ trên mạng như sau:

http://www.nea.gov.vn/luat/toanvan/thongtu_15-99_TT-BTM.html
Ngày gửi: 21/02/2009 - 10:35
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo