Về thủ tục xin cấp lại “sổ đỏ” bị mất như thế nào?

Xin hỏi về việc xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (gọi tắt là “sổ đỏ”) do bị mất.
 |  Xem: 15.244  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 23/03/2009 - 17:06  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Tại phần B, mục 3, Văn bản số 3745/HĐ-TNMT&NĐ ngày 19-9-2005 của Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) đã hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị mất, cụ thể:

“3.1. Sau khi phát hiện mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người bị mất phải có đơn thông báo mất giấy chứng nhận gửi cho UBND phường, xã, thị trấn nơi có địa chỉ cấp giấy chứng nhận, Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất và Phòng Tài nguyên và Môi trường để tạm ngừng các thủ tục hành chính liên quan tới giấy chứng nhận.

3.2. Hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận bị mất nộp tại Văn phòng Đăng ký đất và nhà quận, huyện gồm: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận bị mất có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn sở tại; Các giấy tờ khác có liên quan tới cấp giấy chứng nhận (nếu có). Trường hợp giấy chứng nhận do thành phố cấp, Văn phòng Đăng ký đất và nhà quận, huyện gửi thông báo cho Văn phòng Đăng ký đất và nhà thuộc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất để chỉnh lý hồ sơ địa chính và sao lại hồ sơ gốc chuyển cho quận, huyện xét cấp lại. Người bị mất giấy chứng nhận phải thực hiện đăng báo Hà Nội mới 3 số liên tục thông báo việc mất giấy chứng nhận.

3.3. Sau 30 ngày kể từ ngày đăng báo và niêm yết công khai, UBND phường, xã, thị trấn có xác nhận không có khiếu nại gửi về Văn phòng Đăng ký đất và nhà quận, huyện.

3.4. Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc sau khi nhận được xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn không có khiếu nại, Văn phòng Đăng ký đất và nhà quận, huyện căn cứ vào hồ sơ địa chính gốc dự thảo giấy chứng nhận cho trường hợp bị mất, trình UBND quận, huyện ký cấp giấy chứng nhận mới theo quy định”.

Như vậy, về trường hợp bị mất “sổ đỏ” trên, đề nghị bạn đọc liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất và nhà quận Đống Đa để nộp hồ sơ và được giải quyết theo quy định.
Ngày gửi: 23/03/2009 - 17:07
Vấn đề bạn hỏi tôi xin trả lời như sau:
Tại phần B, mục 3, Văn bản số 3745/HĐ-TNMT&NĐ ngày 19-9-2005 của Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) đã hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị mất, cụ thể:

“3.1. Sau khi phát hiện mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người bị mất phải có đơn thông báo mất giấy chứng nhận gửi cho UBND phường, xã, thị trấn nơi có địa chỉ cấp giấy chứng nhận, Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất và Phòng Tài nguyên và Môi trường để tạm ngừng các thủ tục hành chính liên quan tới giấy chứng nhận.

3.2. Hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận bị mất nộp tại Văn phòng Đăng ký đất và nhà quận, huyện gồm: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận bị mất có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn sở tại; Các giấy tờ khác có liên quan tới cấp giấy chứng nhận (nếu có). Trường hợp giấy chứng nhận do thành phố cấp, Văn phòng Đăng ký đất và nhà quận, huyện gửi thông báo cho Văn phòng Đăng ký đất và nhà thuộc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất để chỉnh lý hồ sơ địa chính và sao lại hồ sơ gốc chuyển cho quận, huyện xét cấp lại. Người bị mất giấy chứng nhận phải thực hiện đăng báo Hà Nội mới 3 số liên tục thông báo việc mất giấy chứng nhận.

3.3. Sau 30 ngày kể từ ngày đăng báo và niêm yết công khai, UBND phường, xã, thị trấn có xác nhận không có khiếu nại gửi về Văn phòng Đăng ký đất và nhà quận, huyện.

3.4. Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc sau khi nhận được xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn không có khiếu nại, Văn phòng Đăng ký đất và nhà quận, huyện căn cứ vào hồ sơ địa chính gốc dự thảo giấy chứng nhận cho trường hợp bị mất, trình UBND quận, huyện ký cấp giấy chứng nhận mới theo quy định”.

Như vậy, về trường hợp bị mất “sổ đỏ” trên, đề nghị bạn liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất và nhà quận để nộp hồ sơ và được giải quyết theo quy định.
Ngày gửi: 22/08/2009 - 09:24

 

Thủ tục cấp lại Sổ Đỏ bị mất 

Tại phần B, mục 3, Văn bản số 3745/HĐ-TNMT&NĐ ngày 19-9-2005 của Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) đã hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị mất, cụ thể:

“3.1. Sau khi phát hiện mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người bị mất phải có đơn thông báo mất giấy chứng nhận gửi cho UBND phường, xã, thị trấn nơi có địa chỉ cấp giấy chứng nhận, Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất và Phòng Tài nguyên và Môi trường để tạm ngừng các thủ tục hành chính liên quan tới giấy chứng nhận.

3.2. Hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận bị mất nộp tại Văn phòng Đăng ký đất và nhà quận, huyện gồm: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận bị mất có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn sở tại; Các giấy tờ khác có liên quan tới cấp giấy chứng nhận (nếu có). Trường hợp giấy chứng nhận do thành phố cấp, Văn phòng Đăng ký đất và nhà quận, huyện gửi thông báo cho Văn phòng Đăng ký đất và nhà thuộc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất để chỉnh lý hồ sơ địa chính và sao lại hồ sơ gốc chuyển cho quận, huyện xét cấp lại. Người bị mất giấy chứng nhận phải thực hiện đăng báo Hà Nội mới 3 số liên tục thông báo việc mất giấy chứng nhận.

3.3. Sau 30 ngày kể từ ngày đăng báo và niêm yết công khai, UBND phường, xã, thị trấn có xác nhận không có khiếu nại gửi về Văn phòng Đăng ký đất và nhà quận, huyện.

3.4. Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc sau khi nhận được xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn không có khiếu nại, Văn phòng Đăng ký đất và nhà quận, huyện căn cứ vào hồ sơ địa chính gốc dự thảo giấy chứng nhận cho trường hợp bị mất, trình UBND quận, huyện ký cấp giấy chứng nhận mới theo quy định”.

Như vậy, về trường hợp bị mất sổ đỏ trên, đề nghị bạn liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất và nhà quận để nộp hồ sơ và được giải quyết theo quy định.

Theo quy định của Luật đất đai năm 2003, được sửa đổi bổ sung năm 2009 và Nghị định 88/2009/ NĐ–BTNMT quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy chứng nhận), quy định giấy chứng nhận bị mất thì người sử dụng đất được cấp lại giấy chứng nhận với điều kiện chứng minh được việc mất giấy chứng nhận là có thực. Bravolaw tư vấn thủ tục cũng như trình tự cấp lại giấy chứng nhận sử dụng đất trong trường hợp bị mất như sau:

1. Hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận;

 

- Giấy tờ chứng minh đã đăng tin mất giấy chứng nhận trong ba (03) lần liên tiếp trên một trong những phương tiện thông tin đại chúng (trừ trường hợp mất do thiên tai, hỏa hoạn) đối với tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Đối với hộ gia đình và cá nhân Việt Nam thì chỉ cần giấy xác nhận của UNND cấp xã, phường về việc đã niêm yết mất giấy chứng nhận tại trụ sở UBND cấp xã, phường;

- Giấy tờ xác nhận việc mất giấy chứng nhận của Công an cấp xã, phường;

- Bản sao hợp lệ CMND của người đứng tên giấy chứng nhận bị mất;

- Giấy ủy quyền cấp lại giấy chứng nhận cho BRAVOLAW.

2. Bravolaw cung cấp các dịch vụ cấp lại giấy chứng nhận như sau:

- Tiến hành soạn hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận cho khách hàng;

- Đại diện khách hàng giao dịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thông báo khách hàng tiến trình giải quyết hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận;

- Hướng dẫn khách hàng các thủ tục để khai báo việc mất giấy chứng nhận;

- Đại diện khách hàng nhận kết quả là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới.

3. Dịch Vụ Hậu Mãi

Khi Qúy khách hàng sử dụng dịch vụ của BRAVOLAW, chúng tôi cam kết :

- Giảm giá 10 % cho lần sử dụng dịch vụ tiếp theo;

- Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí (nếu có yêu cầu).

Hà Nội City:
Số 9 - Ngõ 35 Đường Tây Sơn - Đống Đa

Tel: 04 35 335 232 - 04 66 848 909

Hotline: 093 2323 169 -

Fax: 04. 35 335 232

Hồ Chí Minh City:
ĐC: 218 Chu Văn An, P.12, Q. Bình Thạnh

Tel: 093 2323 169

Hải Dương City:
Số 4/95 Phan Đình Phùng , Phường Cẩm Thượng
Hotline: 093 2323 169 - Tel: 0320 3702137

 

Ngày gửi: 15/12/2011 - 09:13
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(24 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo