LUẬT, PHÁP LỆNH, NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ, QUYẾT ĐỊNH, CƠ QUAN NÀO ĐƯỢC BAN HÀNH, CÓ GIÁ TRỊ NHƯ THẾ NÀO?

Em săp thi quản lý hành chính nhà nước có bác nào trả lời giùm, hoặc phân biệt giữa LUẬT, PHÁP LỆNH, NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ, QUYẾT ĐỊNH, CƠ QUAN NÀO ĐƯỢC BAN HÀNH, CÓ GIÁ TRỊ NTN???????????
hoa hết cả mắt, cuối tuần này e thi
Thank nhìu v
 |  Xem: 38.112  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 13/03/2008 - 13:29  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

- Quốc hội: Quyền ban hành Luật, bộ luật, Hiến pháp
- Ủy bạn thường vụ quốc hội: Quyền ban hàng Pháp lệnh và nghị quyết
- Chủ tịch nước: Quyền ban hành Quyết Định và Nghị Định
....
- Cơ quan nhà nước chia thành: Cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp
- Mối quan hệ ngang và dọc giữa những cơ quan trong hệ thống nhà nước với nhau nữa.
Bạn phải nắm vững được những điều này thì bạn mới hiểu được giá trị của các văn bản pháp luật này.
Theo mình tốt nhất bạn nên mua Luật hành chính về đọc và tìm hiểu, nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn vấn đề.
Chúc bạn thành công!
Ngày gửi: 13/03/2008 - 14:40
Quốc Hội là cơ quan duy nhất có quyền Lập Hiến và Lập Pháp => Hiến pháp là luật cơ bản của NN và có tính pháp lý cao nhất.

Căn cứ Hiến pháp, Quốc Hội sẽ ban hành Luật, Nghị quyết.

Căn cứ Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của QH: UB Thường vụ QH sẽ ban hành Pháp lệnh, Nghị quyết.

Căn cứ Hiến pháp, Luật, Nghị quyết (QH), Pháp lệnh, Nghị quyết
(UBTVQH): Chủ tịch nước ban hành Lệnh, Quyết định.

Căn cứ Hiến pháp, Luật, Nghị quyết (QH), Pháp lệnh, Nghị quyết (UBTVQH), Lệnh, Quyết định (CTN): Chính phủ ban hành Nghị quyết, Nghị định

Căn cứ Hiến pháp, Luật, Nghị quyết (QH), Pháp lệnh, Nghị quyết (UBTVQH), Lệnh, Quyết định (CTN), Nghị quyết, Nghị định (CP): Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định, Chỉ thị.

Căn cứ Hiến pháp, Luật, Nghị quyết (QH), Pháp lệnh, Nghị quyết (UBTVQH), Lệnh, Quyết định (CTN), Nghị quyết, Nghị định CP), Quyết định, Chỉ thị (TTCP): Bộ trưởng, Thủ trưởng ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ ban hành: Quyết định, Chỉ thị, Thông tư
.
Mình hy vọng giải thích thế này mọi người sẽ hiểu. Thứ tự cao thấp đi từ trên xuống dưới đó.
Ngày gửi: 13/03/2008 - 14:57
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(15 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(8 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn