Thủ tục hồ sơ về việc mất hóa đơn đầu vào ??

Do sơ suất của một nhân viên nên công ty tôi có làm mất một hóa đơn mua hàng hóa để bán. Vậy công ty phải làm những thủ tục gì để khai báo mất hóa đơn?
 |  Xem: 14.289  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 13/09/2008 - 11:21  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

- Căn cứ điểm 1.7.b mục VI phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn, trường hợp Công ty làm mất hóa đơn bản gốc (liên 2), phải khai báo, lập biên bản về số hóa đơn bị mất, lý do mất có xác nhận của cơ quan thuế đối với trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, xác nhận của cơ quan công an địa phương đối với trường hợp bị mất cắp và gởi cho Cơ quan thuế trực tiếp quản lý các hồ sơ sau:
+ Công văn giải trình về việc mất hoá đơn.
+ Biên bản mất hoá đơn mua hàng.
+ Bản sao hoá đơn (liên 1) có xác nhận ký tên, đóng dấu của đơn vị bán hàng.
Khi tiếp nhận hồ sơ mất hoá đơn, cơ quan thuế sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị làm mất hoá đơn và chấp nhận hồ sơ thay thế hoá đơn mua hàng bản gốc (liên 2) bị mất để bên mua làm căn cứ kê khai khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí hợp khi tính thuế TNDN.
* Tại Khoản 2 Điều 16 Chương III Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn: Phạt tiền 200.000 đồng đối với hành vi làm mất các liên khác và liên 2 của mỗi số hóa đơn đã sử dụng.
Ngày gửi: 13/09/2008 - 11:22

Do sơ suất của một nhân viên nên công ty tôi có làm mất một hóa đơn mua hàng hóa để bán. Vậy công ty phải làm những thủ tục gì để khai báo mất hóa đơn?

Ngày gửi: 17/06/2010 - 12:45
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo