Công ty cổ phần bị phá sản

Cho em được hỏi : Công ty cổ phần khi bị phá sản thì chủ công ty đó phải trả hết các khoản nợ , nếu lấy hết tài sản của công ty mà chưa đủ trả thì phải lấy tài sản của cá nhân để trả cho hết nợ . Phải vậy không ạh ?!
 |  Xem: 6.545  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 11/10/2008 - 18:40  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Điều 43 Bộ luật Lao động quy định: "Trong trường hợp DN bị phá sản thì các khoản có liên quan đến quyền lợi của người lao động được thanh toán theo quy định của Luật phá sản DN".

Điều 37 Luật phá sản quy định: việc phân chia giá trị tài sản của DN, HTX bị tuyên bố phá sản được thực hiện theo thứ tự sau: 1. Phí phá sản; 2. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, BHXH và các quyền lợi khác theo thỏa ước LĐ tập thể và hợp đồng LĐ đã ký kết đối với người LĐ; 3. Các khoản nợ không có bảo đảm khác.

Như vậy việc thanh toán quyền lợi cho người LĐ trong DN bị tuyên bố phá sản thuộc thứ tự ưu tiên thứ hai. Người LĐ được giải quyết các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc BHXH và các quyền lợi khác như đã nêu trên.
Ngày gửi: 11/11/2008 - 10:42

công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn về khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty. Tức là chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm về khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn mà họ đã cam kết góp vào công ty. Vậy khi công ty cổ phần bị phá sản thì chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn mà họ đã cam kết góp thôi, đấy là trong trường hợp tài sản của công ty khồng đủ để trả hết nợ

Ngày gửi: 04/03/2012 - 16:30
Tôi có tên trong cty cổ phần,nay đã chuyển lại cổ phần cho người cùng kinh doanh chung,không kinh doanh nữa,nhưng chưa rút tên ra khỏi cty,khi cty vẫn kinh doanh,có ảnh hưởng gì cá nhân về sao này không? Xin tư vấn dùm
Ngày gửi: 31/08/2014 - 22:57
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo