Quy định về phụ cấp thâm niên?

Cho tôi hỏi khi nào được hưởng chế độ thâm niên 2008 trở về trước? Sau này trả tiền thâm niên mức lương nào? Mức lương năm 2008 hay là mức lương hiện tại? Ví dụ năm 2015 tôi nghỉ việc thì hưởng chế độ thâm niên mức lương hiện tại (mới) hay là mức lương 2008?
 |  Xem: 9.243  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 04/06/2009 - 11:26  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Điều 63 Bộ luật Lao động quy định: các chế độ phụ cấp, tiền thưởng, nâng bậc lương các chế độ khuyến khích khác có thể được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của doanh nghiệp.

Như vậy, phụ cấp thâm niên là chế độ khuyến khích mà các công ty, các doanh nghiệp có thể đưa ra và thỏa thuận với người lao động để khuyến khích người lao động làm việc có hiệu quả hơn.

Do bạn không nói rõ bạn đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hay theo chế độ cán bộ công chức, viên chức Nhà nước, và công tác trong ngành nào nên chúng tôi không thể cung cấp thông tin cụ thể cho bạn được. Do đó tôi chỉ đưa ra một số quy định liên quan đến chế độ phụ cấp thâm niên cho cán bộ, công chức viên chức nhà nước để bạn tham khảo:

- Công chức công tác trong ngành hải quan được hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định của Luật Hải quan. Mức phụ cấp thâm niên được quy định như sau: đủ 5 năm công tác trong ngành hải quan được hưởng mức phụ cấp bằng 5% mức tiền lương được hưởng theo ngạch, bậc; từ năm thứ 6 trở đi cứ thêm 1 năm công tác (tròn 12 tháng) thì được tính thêm 1% (khoản 7 Điều 3 Nghị định 96/2002/NĐ-CP), và được hướng dẫn cụ thể tại quyết định 287/2006/QĐ-TTg ngày 27-12-2006 về việc giải quyết phụ cấp thâm niên đối với công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu.

- Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 5-1-2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Việc làm Online
Ngày gửi: 04/06/2009 - 11:27
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo